Продължете към съдържанието

Адаптирани книги на турски език (А1)

Тук ще откриете адаптирани електронни книги на турски език съобразени с езиково ниво на владеене на турски език А1 по Европейската езикова рамка.

По-голяма част от адаптираните книги за ниво А1 са под формата на диалози, защото нивото на владеене все още не позволява разбиране на дълги и сложни изречения или дълъг текст, а формата на диалог внася ритмичност в четенето и не води до отегчение на читателя поради това, че не разбира смисъла и се „губи“ докато чете. Към всяка адаптирана книга има речник на непознатите думи, както и обяснения, свързани с употребата на специфични думи и изрази на турски език, а използваната лексика е съобразена с езиковото ниво на владеене на турски език.

Адаптираните книги са част от Абонамента за Uchaturski.com. Абонаментът ви осигурява и неограничен достъп до всички ресурси на сайта – двуезичен турско-български и българско-турски речник, подробно обяснени граматични правила с множество примери, упражнения по турски език с отговори към тях, както и достъп до Онлайн курсове по турски език с възможност за получаване на Сертификат за владеене на турски език (A1), Сертификат за владеене на турски език (A2).

Приятно четене!

„Acil servis“ – Адаптирана книга на турски език (А1)

„Ankara Üniversitesi“ – Адаптирана книга на турски език (А1)

„Diş Doktoru“ – Адаптирана книга на турски език (А1)

„Doğum günü“ – Адаптирана книга на турски език (А1)

„Dört arkadaş“ – Адаптирана книга на турски език (А1)

„Hediye“ – Адаптирана книга на турски език (А1)

„Karışıklık“ – Адаптирана книга на турски език (А1)

„Saklambaç“ – Адаптирана книга на турски език (А1)

„Üniversite аrkadaşları“ – Адаптирана книга на турски език (А1)

„Yağmurlu bir gün“ – Адаптирана книга на турски език (А1)

„Yıldırım Ailesi“ – Адаптирана книга на турски език (А1)