Продължете към съдържанието

Адаптирани книги на турски език

Тук ще откриете адаптирани книги на турски език, които са съобразени с езиковите нива спрямо Европейската езикова рамка – А1, А2, В1, В2, С1 и С2.

Адаптираната книга е улеснена и приспособена за съответното ниво на владеене на турски език по отношение на речниковия запас и познанията по турска граматика за съответното ниво.

Адаптираната книга дава възможност на всеки – начинаещ или напреднал, да прочете книги на турски език. Четенето на адаптирани книги, освен основен начин за обогатяване на вашия речник по турски език, чрез разбиране на непознатите думи от общия смисъл от контекста, изключва необходимостта от превод на текста от турски език на български език и дава възможност и за запаметяване на фрази и изрази, които се използват в ежедневното общуване на турски език.