Съюз “ако” за условие

Съюзът “Ако” се използва за въвеждане на подчинено изречение, което показва условието, при спазването на което едно действие може да се осъществи или е можело да се осъществи, означава – ако, в случай, при условие, стига само.

В турския език се използва “eğer” + настака “-sa/-se” + II ри тип “СЪМ”

Eğer ben gelseydim  – ако аз бях дошъл

Eğer sen yeseydin – ако ти беше ял

Eğer o gitse – ако той отиде

Eğer alırsak – ако ние вземем

Eğer siz oğrensaydınız  – ако вие бяхте учили

Eğer onlar avukat olsaydılar – ако те бяха адвокати

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув