Антоними

Антонимите са думи различни по звуков състав и противоположни по значение.  Антонимите могат да бъдат думи от различни части на речта, но те са най-разпространени сред прилагателните имена, които назовават качествени признаци, тъй като качествата най-често могат да се противопоставят едно на друго. След тях са съществителните, глаголите и наречията.

Тук ще откриете шест антонимни карти с едни от най – употребяваните антоними в турския език. Включени са 102 двойки от думи, които назовават противоположни понятия. Имате възможност да запишете картите с турски антоними и да ги използвате в различни дейности по време на езиковото си обучение. Успех!

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув