Антоними/Zıt anlamlı kelımeler (Karşıt)

Антонимите са думи различни по звуков състав и противоположни по значение.  Те са най-разпространени сред прилагателните имена, които описват качествени признаци, тъй като качествата най-често могат да се противопоставят едно на друго.  Антоними има и сред съществителните имена, глаголите и наречията.

acı tatlı
acıkmak doymak
açmak kapatmak
ağır hafif
ağlamak gülmek
ak kara
akşam sabah
aktif pasif
almak vermek
aptal akıllı
aşağı yukarı
atmak yakalamak
barış savaş
başlamak bitirmek
bayat taze
binmek inmek
biriktirmek harcamak
birinci sonuncu
bölme çarpma
boş dolu
bulmak kaybetmek
çalışkan tembel
çarpmak bölmek
çekmek itmek
cesaret korkaklık
cesur korkak
ceza ödül
çıkarma toplama
çıkmak inmek
cimri cömert
çukur tümsek
dağıtmak toplamak
dahil hariç
dar geniş
derin sığ
dert derman
doğal yapay
doğru yanlış
doldurmak boşaltmak
dost düşman
düz eğri
düzenli dağınık
eksik fazla
erkek kadın
erken geç
esaret özgürlük
evet hayır
evlenmek boşanmak
galip mağlup
geçmiş gelecek
gelir gider
gelmek gitmek
genç ihtiyar/yaşlı
gerçek hayal
giriş çıkış
girmek çıkmak
gösterişli sade
güney kuzey
güzel çirkin
hayır şer
hızlı yavaş
dış
ihracat ithalat
ilk son
ilkel medeni
indirim zam
iniş yokuş
islak/yaş kuru
iyi kötü
kabul ret
kabul etmek reddetmek
kâr zarar
katı sıvı
kaybetmek kazanmak
kolay zor
masum suçlu
nazik kaba
neşe keder
neşeli üzgün
önce sonra
övmek yermek
öz üvey
özel resmî
özgür tutsak
perakende toptan
saf kurnaz
sağ sol
sağlam çürük
sayısal sözel
sert yumuşak
sevinç üzüntü
sevinmek üzülmek
sevmek nefret etmek
seyrek sık
sıcak soğuk
şişman zayıf
somut soyut
sorun çözüm
taban tavan
tek çift
tekil çoğul
toplamak çıkarmak
unutmak hatırlamak
üretici tüketici
üretim tüketim
üretmek tüketmek
uyumak uyanmak
uyutmak uyandırmak
uzatmak kısaltmak
var yok
yerli yabancı
Упражнения
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: