Антоними

Антонимите са думи различни по звуков състав и противоположни по значение.  Антонимите могат да бъдат думи от различни части на речта, но те са най-разпространени сред прилагателните имена, които назовават качествени признаци, тъй като качествата най-често могат да се противопоставят едно на друго. След тях са съществителните, глаголите и наречията.

Тук ще откриете шест антонимни карти с едни от най – употребяваните антоними в турския език. Включени са 102 двойки от думи, които назовават противоположни понятия. Имате възможност да запишете картите с турски антоними и да ги използвате в различни дейности по време на езиковото си обучение. Успех!

Facebook Pagelike Widget
Абонирай се за нашия бюлетин!
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув