Бъдеще време под условие ACAKSA/ECEKSE/Gelecek zaman Şartı ACAKSA/ECEKSE

Бъдеще време под условие показва при изпълнение на какво условие дадено действие би се случило в бъдещето. Условното изречение в бъдеще време в турския език се образува чрез използване на съюза „еğer” – „ако“ в началото на изречението, и добавяне на наставката „ise“ към корена на глагола в бъдеще време „-acak/-ecek“. Наставката „– ise“ е едно от склоненията на допълнителният глагол-наставка “İmek” и при присъединяване към корен на глагол се преобразува по правилото „2х“ на вокалната хармония  в „ –se“ или „–sa“. Докато подчиненото изречение започващо с „ако“ винаги е в бъдеще време „-acak/-ecek“, то главното изречение може да бъде и в сегашно и в сегашно-бъдеще (широко) време.

 

Положителна форма

Отрицателна форма

  корен на глагола+(y)+”–acak/-ecek“+

„-se/-sa“+ лични окончания (II тип)

корен на глагол + (ma, me) +(y)+

”–acak/-ecek“+„-se/-sa“+ лични окончания (II тип)

   ако ще режа ако няма да пиша
Ben kes-ecek-sa-m yaz-ma-(y)-acak-sa-m
Sen kes-ecek-sa-n yaz-ma-(y)-acak-sa-n
O kes-ecek-sa yaz-ma-(y)-acak-sa
Biz kes-ecek-sa-k yaz-ma-(y)-acak-sa-k
Siz kes-ecek-sa-niz yaz-ma-(y)-acak-sa-nız
Onlar kes-ecek-ler-sa yaz-ma-(y)-acak-lar-sa
  • Eğer siz araba süreceksiniz, kemer takmalısınız. Ama takmayacaksanız, ölebilirsiniz. – Ако ще карате кола, трябва да си сложите колан. Но ако няма да си сложите, може да загинете.
  • Eğer Türkçe öğrenmek isteyeceksan, çok çalışmalısın. – Ако ще искаш да научиш турски език, трябва много да се трудиш.
  • Eğer onlar bana geleceklerse, yemek hazırlamalıyım. Ama gelmeyeceklerse, hazırlamam. – Ако ще ми идват на гости, трябва да приготвя нещо за ядене. Но ако няма да идват, няма да приготвям.
  • Siz de bizimle gelecekseniz acele edin. – Ако и вие ще идвате с нас, побързайте.
  • Gelecek hafta toplantı olacaksa bana önceden haber verin. – Ако следващата седмица ще има съвещание, ме уведомете по – рано.
  • Bu kitabı okuyacaksan al, okumayacaksan alma. – Ако ще четеш тази книга я вземи, ако няма да я четеш – не я вземай.
Упражнения
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув