Бъдеще време – ACAK/ECEK/Gelecek zaman – ACAK/ECEK

Бъдеще време ”–ACAK/-ECEK“ се използва, за да покаже действие, което със сигурност ще се случи в бъдещето.

Бъдеще време ”–ACAK/-ECEK“ се образува по конструкцията:

Корен на глагола + ”–acak/-ecek“ + лично окончание (I тип)

         Наставката ”–acak/-ecek“  се подчинява на правилата на вокалната хармония и се променя по правилото „2х“ на вокалната хармония в зависимост от последния гласен звук в корена на глагола. Когато коренът на глагола завършва с гласен звук и към него добавяме наставката ”–acak/-ecek“  с помощта на свързващ съгласен звук (y).

okumak – oku –(y)-acak

В турският език има два глагола, които изискват промяна на последния съгласен звук в корена с цел „омекотяване“, преди към тях да бъде присъединена наставка започваща с гласен звук. Тези два глагола са „gitmek“и „etmek“.

Когато към глаголи, чиито корен завършва на твърдия съгласен звук “t”, се добавя граматична частица (наставка), която започва с гласен звук, каквито са ”–acak/-ecek“, то последната буква от основната дума се преобразува като се “омекотява“ (по правилото KeTÇaP) и звукът “t” преминава в “d”

bahset-mek + ”–acak/-ecek“  = bahsed-ecek

git-mek + ”–acak/-ecek“  = gid-ecek

         И за двата глагола „t“  преминава в „d“, преди да добави окончанието за бъдеще време ”–acak/-ecek“  или друга наставка, която започва с гласен звук. Например „ben gideceğim“ означава „аз ще отида“ или „аз ще тръгна“. „Etmek” е спомагателен глагол, който се използва главно в комбинация с думи от чужд произход, за да ги превърне в глаголи. Понякога тези чужди думи остават като отделни думи като „devam etmek“ (продължавам). Понякога обаче помощният глагол „etmek“  и чуждата дума се комбинират в една дума, както в „hissetmek“ (чувствам). Затова, въпреки че има само два глагола, които се „омекотяват“ с преминаването на „t“ в „d“ преди присъединяване на наставка към корена на глагола, всъщност изглежда, че има много глаголи, които имат това изключение поради многото варианти на глагола „etmek“.

         В турския език има още два глагола, които изискват специално преобразуване преди присъединяване на наставки и окончания, които започват с гласен звук, включително и ”–acak/-ecek“ . Тези глаголи са „yemek“ (ям) и „demek“ (кажа). Тъй като корените на тези глаголи имат само по един гласен звук „е“, той се заменя с „i” преди добавяне на наставката за бъдеще време ”–acak/-ecek“ .

Sen yemek y-i-(y)-ecek-sin.

О, „harika!“ d-i-(y)-ecek.

На турски език всеки глагол се спряга в четири форми:

  • Положителна форма

аз ще дойда

ти ще дойдеш

той ще дойде

ние ще дойдем

вие ще дойдете

те ще дойдат

  • Отрицателна форма

аз няма да дойда

ти няма да дойдеш

той няма да дойде

ние няма да дойдем

вие няма да дойдете

те няма да дойдат

  • Положителен въпрос

аз ще дойда ли?

ти ще дойдеш ли?

той ще дойде ли?

ние ще дойдем ли?

вие ще дойдете ли?

те ще дойдат ли?

  • Отрицателен въпрос

аз няма ли да дойда?

ти няма ли да дойдеш?

той няма ли да дойде?

ние няма ли да дойдем?

вие няма ли да дойдете?

те няма ли да дойдат?

  Положителна форма Отрицателна

форма

Положителен

въпрос

Отрицателен

въпрос

корен на глагола +(y)+ ”–acak/-ecek“+ лични окончания (I тип) корен на глагол + (ma/me)  +(y)+ ”–acak/-ecek“+ лични окончания (I тип) корен на глагол +(y)+ ”–acak/-ecek“

mi, mı + лични окончания (I тип)

корен на глагол + (ma/me) +(y)+ ”–acak/-ecek“

mi, mı + лични окончания (I тип)

  ще идвам няма да пиша ще чета ли? няма ли да плувам ли?
Ben gel-eceğ-im yaz-ma-(y)-acağ-ım oku-(y)-acak mı-(y)-ım? yüz-me-(y)-ecek mi-(y)-im?
Sen gel-ecek-sin yaz-ma-(y)-acak-sın oku-(y)-acak mı-sın? yüz-me-(y)-ecek mi-sin?
O gel-ecek yaz-ma-(y)-acak oku-(y)-acak mı? yüz-me-(y)-ecek mi?
Biz gel-eceğ-iz yaz-ma-(y)-acağ-ız oku-(y)-acak mı-(y)-ız? yüz-me-(y)-ecek mi-(y)-iz?
Siz gel-ecek-siniz yaz-ma-(y)-acak-sınız oku-(y)-acak mı-sınız? yüz-me-(y)-ecek mi-siniz?
Onlar gel-ecek-ler yaz-ma-(y)-acak-lar oku-(y)-acak-lar mı? yüz-me-(y)-ecek-ler mi?

Личните окончания, които се използват при образуването на бъдеще време ”–acak/-ecek“ са точно същите като личните окончания в основната структура (I тип) на глагола „съм“. В съответствие с наставката за бъдеще време ”–acak/-ecek“, личните окончания за това време съдържат гласни звукове или “ı“ или „i” в съответствие с правилата на вокалната хармония. В първо лице единствено и множествено число към наставката за бъдеще време ”–acak/-ecek“ се добавят лични окончания започващи с гласен звук, затова последната буква от основната дума се преобразува като се “омекотява“ попадайки между два гласни звука и „k“ преминава в „ğ“. (правилото KeTÇaP)

При образуване на отрицателната форма на глагола, между корена на глагола и наставката за бъдеще време ”–acak/-ecek“ се вмъква отрицателната наставка „-ma/-me“, по правилото „2х“ на вокалната хармония спрямо последният гласен звук в корена на глагола, която се свързва с наставката за бъдеще време ”–acak/-ecek“ с помощта на свързващия съгласен звук (y).

При образуване на положителен или отрицателен въпрос, използваме положителната или съответно отрицателната форма на глагола, като след ”–acak/-ecek“ добавяме въпросителната частица „-mi“, която също в съответствие с наставката за бъдеще време ”–acak/-ecek“, се променя по правилата на вокалната хармония или в „mı“ или в “mi” и към нея се присъединяват личните окончания за различните лица и числа, като в първо лице единствено и множествено число се използва свързващия съгласен звук (y) – „mı-y-ım“ и „mi-y-iz“. В трето лице множествено число личното окончание “-lar” се добавя директно към края на глагола завършващ на окончанието ”–acak/-ecek“, преди да се добави въпросителна дума. Въпросителната частица „-mi“ винаги стои след думата, за която се отнася в изречението и се чете заедно с нея, но в същото време е неударена и се пише разделно.

geleceksin – gelecek misin?

gelmeyeceksin – gelmeyecek misin?

Бъдеще време ”–acak/-ecek“ в турския език има следните употреби:

  • За да изкажем бъдещо действие, което ще се случи с голяма вероятност

Ben yarin işe gideceğim. – Аз утре ще отида на работа.

  • За да изкажем задължение, което ще трябва да изпълним

Şimdi benim dersim var. Ben gideceğim. – Сега имам часове. Ще тръгвам.

  • За изказване на поръчение

Doktora gideceksin, bu tarifi ona vereceksin. – Ще отидеш при лекаря и ще му дадеш тази рецепта.

 

Думите, които показват задължителната употреба на бъдеще време са:

yarın +…….: yarın, yarın sabah, yarın akşam, yarın gece

…….+ sonra: az sonra, bir saat sonra, beş dakika sonra, üç hafta sonra, iki yıl sonra

gelecek +…..: gelecek salı, gelecek akşam, gelecek yıl, gelecek ay…

yakında

geceleyin

sonsuza dek

önümüzdeki günlerde

Cumartesi günü arkadaşlarımızla furbol oynayacağız. – С приятелите ни ще играем футбол в събота.

Ben sana güzel bir bisiklet alacağım. – Ще ти купя страхотно колело.

Bu yıl tatile gitmeyeceğiz. – Тази година няма да ходим на почивка.

Упражнения
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув