Взаимни глаголи (İşteş Fiiller) – Упражнения

 1. Образувайте взаимни глаголи:
 • Yazmak → yazışmak (yaz-ış-mak)
 • Görmek → ………………………………
 • Selamlamak → ………………………………
 • Dövmek → ………………………………
 • Vurmak → ………………………………
 • Atmak → ………………………………
 • Bakmak → ………………………………
 • Kucaklamak → ………………………………
 • Çekmek → ………………………………
 • Bulmak → ………………………………
 • Anlamak → ………………………………
 • Çarpmak → ………………………………
 • İtmek → ………………………………
 • Küsmek → ………………………………
 • Karşılamak → ………………………………
 • Tanımak → ………………………………
 • Bozmak → ………………………………
 • Ödemek → ………………………………
 • Yenmek → ………………………………
 • Kaçmak → ………………………………
 • Bölmek → ………………………………
 • Gülmek → ………………………………
 • Ağlamak → ………………………………
 • Koşmak → ………………………………
 • Uçmak → ………………………………
 • Beklemek → ………………………………
 • Ötmek → ………………………………
 • Bağırmak → ………………………………
 • Dolmak → ………………………………
 • Kesmek → ……………………………… 

2. Поставете наставките за образуване на взаимни глаголи: 

 • İki arkadaş iki yıla yakın yaz…….tılar.
 • Annemle babam uzun süre bak…….tılar.
 • Geçen gün yine abimle at……tık.
 • Üç öğrenci koridorda koşarken çarp……..mışlar.
 • Nihayet Bülent’in babasıyla tanı………tık.
 • İnsanlar içeri girebilmek için it…………iyorlar.
 • Ozaman otobüs durağında bul……….uruz.
 • Biz de yıllardır gör……..medik.
 • Dün komşunun çocukları yine döv……..müşler.
 • Geçen gün sen de bana vurmuştun. Şimdi öde……..tik.
 • Salı günü pazarda Nihat’la karşıla…….tık.
 • Çocuklar oyuncakları böl……….tüler.
 • Öğrenciler koridorda bağr………….ıyorlar.
 • İki takım bir türlü yen………..emedi.
 • O gece sabaha kadar dertle……….ştik.
 • İran ve Irak boş yere yıllarca savа………tılar.
 • Dün benimle hiç kon……….madı.
 • Kamil seninle bar………..mak istiyor.
 • Kızlarla erkekler yar…………ıyorlar.
Отговори
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув