Продължете към съдържанието

Глаголи (Fiil/Eylem)

Глаголът е дума, която означава действие, извършвано или изтърпявано от лице или предмет, поведение или състояние на лице или предмет. Глаголът се спряга в различни глаголни времена, има различни категории и може да приема различни форми (лични и нелични).

Основната положителна форма на глагола се нарича „инфинитив“ и тази форма изразява действието само по себе си. Инфинитивът на всеки глагол в турския език се образува с наставката “-mak/-mek”, която се присъединява към корена на глагола по правилото „2х“ на вокалната хармония.

Отрицателната форма на глагола в турския език се образува с наставката за отрицание “-ma/-me” , която се присъединява към корена на глагола по правилото „2х“ на вокалната хармония. Отрицателната наставка “-ma/-me” e първата поред видоизменяща наставка, която се присъединява след корена на глагола.

В турския език има следните видове глаголи:

  1. Според допълнението в изречението

2. Според подлога в изречението

3. Според структурата на глагола

Наставките, използвани за образуване на всеки един от видовете глаголи, са първите наставки, които се прикрепят директно към корена на глагола, като след тях се добавят останалите наставки и окончания – за „отрицание“, за „глаголно време“, „падежи“ „лични окончания“ и др.

 

Преходни глаголи (Geçişli Fiiller)

Преходни глаголи (Geçişli Fiiller) – изразяват действие, което е насочено към друг обект, преминава към него или отнася към него – пиша писмо, строя къща, виждам полицай, срещам го, рисувам я. Преходните глаголи отговорят на въпросите „кого и какво“ за откриване на допълнението в изречението. Преходните глаголи образуват смислен израз, когато се комбинират с думата „него/нея“, която действа като допълнение в изречението.

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати