Продължете към съдържанието

Видове изречения (Cümle Çeşitleri)

Изречението е изказване на чувства, мисли или ситуации или преценки, чрез граматически организирано свързване на отделни думи. В турския език изреченията се класифицират според тяхното значение, структура, вид и място на сказуемото (глагола) в изречението.

  1. Изречения по вид на сказуемото (Yükleminin Türüne Göre Cümleler)
  1. Изречения според мястото на сказуемото (Yükleminin Yerine Göre Cümleler)

 3. Изречения според значението им (Anlamlarına Göre Cümleler)

4. Изречения според структурата им (Yapılarına Göre Cümleler)

 

Изречения по вид на сказуемото (Yükleminin Türüne Göre Cümleler)

Според вида на думата, която образува сказуемото изреченията могат да бъдат глаголни или имени.

 

Глаголни изречения (Fiil (Eylem) Cümlesi)

В глаголните изречения сказуемото представлява спрегнат глагол в някое от глаголните времена в турския език.

  • Ben su içiyorum. – Аз пия вода.
  • Sen arabaya bindin. – Ти се качи в колата.

Именни изречения (İsim (Ad) Cümlesi)

В имените изречения сказуемото представлява име, което е спрегнато чрез допълнителен глагол в някое от глаголните времена в турския ези. Името може да бъде съществително име, прилагателно име, местоимение или следлог.

  • Kardeşimin oğlu öğretmenmiş. – Синът на брат ми е бил учител.
  • O doktordur. – Той е лекар.

В имените изречения следва да се обръща внимание на омонимите – думи с еднакъв звуков състав, но различни по значение. Една от тези думи може да бъде или съществително име или глагол.

  • Artık vakit çok geç. – Вече е много късно. (geç – късно, име)
  • Köprüden sen de geç. – И ти мини по моста. (geçmek –минавам, глагол склонен в повелително наклонение)

 

Изречения според мястото на сказуемото (Yükleminin Yerine Göre Cümleler)

Според мястото на сказуемото, изреченията могат да бъдат правилни и обърнати.

 

Правилни изречения (Kurallı (Düz) Cümle)

В правилните изречения сказуемото се намира на последно място в изречението.

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати