Продължете към съдържанието

Видове изречения (Tümce Çeşitleri)

Изречението е изказване на чувства, мисли или ситуации или преценки, чрез граматически организирано свързване на отделни думи. В турския език изреченията се класифицират според тяхното значение, структура, вид и място на сказуемото (глагола) в изречението.

I. ИЗРЕЧЕНИЯ СПОРЕД СКАЗУЕМОТО (YÜKLEMLERİNE GÖRE TÜMCELER)

 1. Изречения според вида на сказуемото (Yüklemin çeşidine göre tümceler) 
 1. Изречения според мястото на сказуемото (Yüklemin yerine göre tümceler)

II. ИЗРЕЧЕНИЯ СПОРЕД ЗНАЧЕНИЕТО ИМ (ANLAMLARINA GÖRE TÜMCELER)

 1. Положителни изречения (Olumlu Tümce)
 2. Отрицателни изречения (Olumsuz Tümce)
 3. Съобщителни изречения (Anlatım/Bildirme Tümcesi)
 4. Въпросителни изречения (Soru Tümcesi)
 5. Възклицателни изречения (Ünlem Tümcesi)
 6. Заповедни изречения (Buyruk/Emir tümcesi)
 7. Изречения за изразяване на молба (Dilek tümcesi)

III. ИЗРЕЧЕНИЯ СПОРЕД СТРУКТУРАТА ИМ (YAPILARINA GÖRE TÜMCELER)

 1. Прости изречения (Yalın/Basit Tümce)
 2. Сложни изречения (Birleşik Tümce)
 3. Последователни изречения (Sıralı Tümce)
 4. Междинни изречения (Ara Tümce)
Упражнения

I. ИЗРЕЧЕНИЯ СПОРЕД СКАЗУЕМОТО (YÜKLEMLERİNE GÖRE TÜMCELER)

Изречения според вида на сказуемото (Yüklemin çeşidine göre tümceler)

Според вида на думата, която образува сказуемото изреченията могат да бъдат глаголни или имени.

 

Глаголни изречения (Eylem Tümcesi)

В глаголните изречения сказуемото представлява спрегнат глагол в някое от глаголните времена в турския език.

 • Ben su içiyorum. – Аз пия вода.
 • Sen arabaya bindin. – Ти се качи в колата.

Именни изречения (Ad Tümcesi)

В имените изречения сказуемото представлява име, което е спрегнато чрез допълнителен глагол в някое от глаголните времена в турския език. Името може да бъде съществително име, прилагателно име, местоимение или следлог.

 • Kardeşimin oğlu öğretmenmiş. – Синът на брат ми е бил учител.
 • O doktordur. – Той е лекар.

В имените изречения следва да се обръща внимание на омонимите – думи с еднакъв звуков състав, но различни по значение. Една от тези думи може да бъде или съществително име или глагол.

 • Artık vakit çok geç. – Вече е много късно. (geç – късно, име)
 • Köprüden sen de geç. – И ти мини по моста. (geçmek –минавам, глагол склонен в повелително наклонение)

 

Изречения според мястото на сказуемото (Yüklemin yerine göre tümceler)

Според мястото на сказуемото, изреченията могат да бъдат правилни и обърнати.

 

Правилни изречения (Kurallı/Düz Tümce)

В правилните изречения сказуемото се намира на последно място в изречението.

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати