Вокална хармония/Ünlü uyumu

Хармонията на гласните звукове в турския език – Вокална хармония, се осъществява по следните правила: 

В турския език всеки гласен звук в думата трябва да хармонира с предходния такъв, като по този начин речевите органи да могат да ги артикулират сричките в думата по-лесно и свободно. Чрез правилата на Вокалната хармония се поддържа последователността само на меки или само на твърди гласни звукове във всички свързани срички в думата.

 • Твърдите гласни звукове в турския език са „A, а“, „I, ı“, „O, o“ и „U, u“
 • Меките гласни звукове в турския език са „E, e“, „İ, i“, „Ö, ö“ и „Ü, ü“

Меките гласни звукове в думата – e, i, ö, ü, могат да бъдат следвани единствено от меки гласни звукове, а твърдите гласни звукове – a, ı, o, u, могат да бъда следвани единствено от твърди гласни звукове.

 • açık (ясен, открит) – aık-la-mak (разяснявам)
 • barış (мир) – ba-rış-cı (миротворец, миролюбив)
 • bilgi (знание) – bil-gi-ler (знания)
 • eğitim (образование) – ei-tim-li (образован)
 • üzüm (грозде) – ü-züm-cü (продавач на грозде)

Изключение от това правило правят думи, които са взаимствани от други езици или сложни думи, и при които няма последователност само на меки или само на твърди гласни звукове:

 • seyahat (пътуване)
 • akciğer (бял дроб)
 • başkent (столица)

Освен това, изключение правят и наставките -yor, -ken, -ki, -leyin, -(i) mtrak, -daş, -gil, които не следват правилата на вокалната хармония при присъединяването им към думата, и които не се променят спрямо вида на предхождащия ги гласен звук.

 • geli-yorum (идвам)
 • okur-ken (четейки)
 • aam-leyin (през вечерта)
 • mav-i-mtrak (синкав)

Хармонията на гласните звукове се отнася както за звуковете в основната дума, така и за гласните звукове в наставките, които могат да бъдат добавяни към нея, като в зависимост от употребата, при добавяне на наставки към основната дума, вокалната хармония се прилага по две правила:

 

Правило „2х“

 • Ако последният гласен звук в думата е твърд – „A“, „I“, „O“ или „U“ – към думата се присъединява наставка с твърд гласен звук „A“
 • Ако последният гласен звук в думата е мек – „E“, „İ“, „Ö“ и „Ü“ – към думата се присъединява наставка с мек гласен звук „E“

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, попълнете заявката за абонамент.

Вход за абонати
   
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: