Продължете към съдържанието

Вокална хармония (Ünlü uyumu)

Основният закон за вокалната хармония на гласните се състои в това, че всички гласни в една и съща турска дума, била тя проста или производна, се приспособяват към гласната в първата сричка, като този основен закон се дели на две основни правила. Правилата за вокална хармония се отнасят само до чисто турски думи с техните наставки и окончания и не са валидни за думи от чужд произход.

Упражнения

В турския език всеки гласен звук в думата трябва да хармонира с предходния такъв, като по този начин речевите органи да могат да артикулират сричките в думата по-лесно и свободно. Чрез правилата на Вокалната хармония се поддържа последователността на еднотипни гласни звукове във всички свързани срички в думата – меки или твърди, широки или тесни, закръглени или незакръглени.

 • Твърдите гласни звукове в турския език са „A, а“, „I, ı“, „O, o“ и „U, u“
 • Меките гласни звукове в турския език са „E, e“, „İ, i“, „Ö, ö“ и „Ü, ü“
 • Широките гласни звукове в турския език са „A, а“, „E, e“, „O, o“ и „Ö, ö“
 • Тесните гласни звукове в турския език са „I, ı“, „İ, i“, „U, u“ и „Ü, ü“
 • Незакръглените гласни звукове в турския език са „A, а“, „I, ı“, „E, e“ и „İ, i“
 • Закръглените гласни звукове в турския език са „O, o“, „U, u“, „Ö, ö“ и „Ü, ü“

Например, според Вокалната хармония меките гласни звукове в думата – e, i, ö, ü, могат да бъдат следвани от меки гласни звукове, а твърдите гласни звукове – a, ı, o, u, могат да бъда следвани от твърди гласни звукове.

 • açık (ясен, открит) – aık-la-mak (разяснявам)
 • barış (мир) – ba-rış-cı (миротворец, миролюбив)
 • bilgi (знание) – bil-gi-ler (знания)
 • eğitim (образование) – ei-tim-li (образован)
 • üzüm (грозде) – ü-züm-cü (продавач на грозде)

Изключение от това правило правят думи, които са взаимствани от други езици или сложни думи, и при които няма последователност само на еднотипни гласни звукове:

 • seyahat (пътуване)
 • akciğer (бял дроб)
 • başkent (столица)

Освен това, изключение правят и наставките -yor, -ken, -ki, -leyin, -(i) mtrak, -daş, -gil, които не следват правилата на вокалната хармония при присъединяването им към думата, и които не се променят спрямо вида на предхождащия ги гласен звук.

 • geli-yorum (идвам)
 • okur-ken (четейки)
 • aam-leyin (през вечерта)
 • mav-i-mtrak (синкав)

Хармонията на гласните звукове се отнася както за звуковете в основната дума, така и за гласните звукове в наставките, които могат да бъдат добавяни към нея, като в зависимост от употребата, при добавяне на наставки към основната дума, вокалната хармония има две разновидности – двугласна и четиригласна хармония, и се прилага по две правила:

Правило „2х“

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати