Продължете към съдържанието

Глаголи за продължителност (Süreklilik Fiiller)

Глаголите обозначаващи продължителност (Süreklilik Fiil) се образуват с помощта на глаголите „durmak“, „kalmak“, „gelmek“, които се използват като спомагателни глаголи извън собственото си речниково значение и чиито корени се присъединяват след основния глагол чрез междинен звук „-а/- е“. Глаголите обозначаващи продължителност изразяват продължителност в осъществяване на действието, като добавят значение на „още известно време“, подчертават че действието се разпростира във времето и не приключва за миг. Спомагателните глаголи „durmak“, „kalmak“, „gelmek“ приемат и спрежението на новополучения глагол в различните лица и числа на всички глаголни времена. Глаголите „durmak“, „kalmak“ и „gelmek“ не променят значението на основния глагол, те единствено добавят продължителност към значението му. Глаголите обозначаващи продължителност се образуват по конструкцията:

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати