Глаголи за бързина/Тezlik Fiiller – Упражнения – Отговори

 1. Образувайте глаголи за бързина

satıvermek, yakıvermek, alıvermek, atıvermek, ağlayıvermek, anlayıvermek, kırıvermek, sıkıvermek, karışıvermek, bıkıvermek, tanıyıvermek, ağrıyıvermek, koyuvermek, soluvermek, kovuvermek, koşuvermek, duruvermek, vuruvermek, susuvermek, uçuvermek, uyuyuvermek, soğuyuvermek, oturuvermek, okuyuvermek, verivermek, gelivermek, sevivermek, gezivermek, deneyivermek, temizleyivermek, girivermek, silivermek, bilivermek, binivermek, eriyivermek, inciyivermek, eskiyivermek, ekşiyivermek, döküvermek, dövüvermek, görüvermek, çözüvermek, gülüvermek, düşüvermek, sürüvermek, küsüvermek, büyüyüvermek, çürüyüvermek, yürüyüvermek, üşüyüvermek, gidivermek, seyredivermek

2. Образувайте положителна форма на глаголите за бързина

ben anlatıvereceğim, sen anlatıvereceksin, o anlatıverecek, biz anlatıvereceğiz, siz anlatıvereceksiniz, onlar anlatıverecekler

ben bilivereceğim, sen bilivereceksin, o biliverecek, biz bilivereceğiz, siz bilivereceksiniz, onlar biliverecekler

3. Поставете глаголите за бързина: 

 • Yeni kitap getirmişler mi, soruverirsin.  
 • Sen de onu bir daha aramayıverirsin. 
 • Kapıları siler, mobilyaların tozunu alıverirsiniz. 
 • Sabah bizi otobüs terminalinde karş ılayıvermedi.  
 • Yarın sabah cennete uğrayıverir misin? 
 • Salı günü vedatı okula götürüverir misin? 
 • Bir sabah bile kahvaltı hazırlayıvermedi. 
 • Bir gömleğimi yıkayıvermedi. 
 • Bazen birden hastalanıveriyor. 
 • İki ay sonra da evleniverirsiniz. 
 • O günden sonra bir daha beni kucaklamayıverdi.
 • Iki yıldır ailesini bir kere arayıvermemiş . 
 • Bülent bu gece de eve gitmeyiversin.
 • Kimse duymaz, kulağına söyleyiverirsin.
 • Yemekten sonra masaları siliverir misin?
 • Yerleri siliverin.
 • Şu kitapları dolaba koyuver.
 • Yemekten sonra bunları amcana götürüverirsin.
 • Bütün soruları yarım saatte çözüvermiş .
 • Bilgisayarım bozuldu. Dayım beş  dakikada yapıverdi.
 • Bize marketten iki tane ekmek alıverir misin? 
 • O gün bize yarım saatini ayırıvermedi.
 • Bazen beni dinlemeyiveriyor.
 • Sen de o kravatı takmayıver.
 • Çantamı biraz tutuver.
 • Adresi orada birine soruver.
 • Siz şu formu dolduruverin.
 • Onlar da bir daha oraya gitmeyiversinler.
 • Orada tam saat bekledik. Bize bir çay ikram edivermedi.
 • Arkadaş lara söyleyiverirsin yarın İzmire gideceğim.
 • Yarın kemalettini havalimanına götürüverirsiniz.
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: