Глаголи за бързина/Тezlik Fiiller

Глаголите за бързина показват, че действието се извършва много бързо, веднага, на момента или се извършва хаотично от извършителя. Глаголите за бързина се образуват с помощта на глагола „vermek“, който се използва като спомагателен глагол извън собственото си речниково значение, като неговият корен се присъединява към корена на глагола, носещ действието чрез междинен звук „-i, -ü, -i, -u“. Спомагателния глагол “vermek” приема и спрежението на новополучения глагол в различните лица и числа на всички глаголни времена. Спомагателният глагол „vermek“ не променя значението на основния глагол, а единствено добавя „бързина“ към извършваното действие.

Положителна форма:

Корен на глагол + -i, -ü, -i, -u + ver + iyor / ecek / di / miş / ir + лично окончание

Отрицателна форма:

Корен на глагол + -i, -ü, -i, -u + ver + ma/me + iyor / ecek / di / miş / ir + лично окончание

Употреба на глаголи за бързина в повелително наклонение:

 • Şu kitapları odana götürüver. – Вземете тези книги в стаята си. (бързо, веднага)
 • Elimdeki poşetlerden birkaçını alıver. – Вземете някои от чантите в ръката ми. (бързо, веднага)
 • Mutfaktaki eşyaları oturma odasına taşıyıver. – Преместете приборите от кухнята в хола. (бързо, веднага)
 • Bir kez daha geliver, ne olacak? – Ела още веднъж, какво ще стане? (което означава, че не ми пука)

 Употреба на глаголи за бързина в минало време:

 • Beni bulamayınca eşyaları şuraya bırakıvermiş. – Когато не могъл да ме намери, той е оставил нещата тук. (бързо, веднага)
 • Bu mektubu hiç düşünmeden, kafasına estiği gibi yazıvermiş. – Той написа това писмо без да се замисли, написал е каквото му хрумне. (бързо, веднага)
 • Hastalığını duyunca geliverdim. – Дойдох, когато чух за болестта ти. (бързо) (Това означава, че дойдох веднага.)
 • İki hafta sonra tatile çıkıverelim. (Hemen çıkalım anlamı veriyor.) – Да отиваме на почивка след две седмици. (Това означава да тръгваме вече, веднага.)

Употреба на глаголите за бързина със значения на „случайно“, „бегло“ и „на посоки“

 • Defterin boş bir sayfasını açıp aklına ilk gelenleri yazıverdi. – Той отвори празна страница от тетрадката и написа първото, което му дойде на ум. (бързо, веднага, на посоки)
 • Hiç düşünmeden, içinden geldiği gibi konuşuverdi. – Говореше това, което му идваше от вътре, без да мисли.(бързо, веднага, на посоки)
 • İmla ve yazım kurallarına dikkat etmeden bir şiir yazıverdi. – Написа стихотворение, без да обръща внимание на правописа и правописните правила.
 • Odasını yirmi dakika içerisinde üstünkörü temizleyiverdi. – Той почисти стаята си небрежно за двадесет минути.(бързо, веднага, на посоки)
Упражнения
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: