Продължете към съдържанието

Глаголи за бързина (Тezlik Fiiller)

Глаголите за бързина показват, че действието се извършва много бързо, веднага, на момента или се извършва хаотично от извършителя. Глаголите за бързина се образуват с помощта на глагола „vermek“, който се използва като спомагателен глагол извън собственото си речниково значение, като неговият корен се присъединява към корена на глагола, носещ действието чрез междинен звук „-i, -ü, -i, -u“. Спомагателния глагол “vermek” приема и спрежението на новополучения глагол в различните лица и числа на всички глаголни времена. Спомагателният глагол „vermek“ не променя значението на основния глагол, а единствено добавя „бързина“ към извършваното действие. Глаголите за бързина се образуват по конструкцията:

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати