Продължете към съдържанието

Глаголи за бързина (Тezlik Fiiller)

Глаголите за бързина показват, че действието се извършва с внезапност, бързина и лекота от извършителя. Глаголите за бързина се образуват с помощта на глагола „vermek“, който се използва като спомагателен глагол извън собственото си речниково значение, като неговият корен се присъединява към корена на глагола, носещ действието чрез междинен звук „-i, -ü, -i, -u“. Спомагателния глагол “vermek” приема и спрежението на новополучения глагол в различните лица и числа на всички глаголни времена. Спомагателният глагол „vermek“ не променя значението на основния глагол, а единствено добавя „бързина“ към извършваното действие и на български език се превежда с „веднага, изведнъж“, а в някой случаи с „взех, че..“.

Упражнения

Глаголите за бързина се образуват по конструкцията:

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати