Глаголи за приближаване/Yaklaşma Fiiller

Глаголите обозначаващи приближаване (Yaklaşma Fiil) се образуват с помощта на глагола „yazmak“ който се използва като спомагателен глагол извън собственото си речниково значение, като неговият корен се присъединява към корена на глагола, носещ действието чрез междинен звук „-a,-e“.  Глаголите обозначаващи приближаване показват, че действието не се е състояло, но е близо до реализация, придават значение на „почти, малко остана“. Спомагателния глагол “yazmak” приема и спрежението на новополучения глагол в различните лица и числа на всички глаголни времена. Глаголът „yazmak“ не променя значението на основния глагол, той единствено добавят към значението му информация, че действието предстои да се случи.

Положителна форма

Корен на глагол + “-a/-e” + “yaz” + iyor / ecek / di / miş / ir + лично окончание

Отрицателна форма: няма

  • Adam korkudan bayılayazdı. – Мъжът щеше да припадне от страх. (беше пред припадане)
  • Bardağı düşüreyazdım. – Щях да съборя чашата (за малко да я съборя)
  • İşe giderken yolda düşeyazdım. – Като отивах на работа за малко да падна
  • Kazada babam da öleyazdı. – Баща ми щеше да загине в катастрофа. (щеше да загине, но не загина, за малко да загине)
  • Yürürken düşeyazdım. – Вървейки за малко да падна.
  • Elimdeki vazo balkondan düşeyazdı.- Вазата, която беше в ръцете ми за малко щеше да падне от терасата.

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: