Продължете към съдържанието

Глаголи за приближаване (Yaklaşma Fiiller)

Глаголите обозначаващи приближаване (Yaklaşma Fiil) се образуват с помощта на глагола „yazmak“ който се използва като спомагателен глагол извън собственото си речниково значение, като неговият корен се присъединява към корена на глагола, носещ действието чрез междинен звук „-a,-e“.  Глаголите обозначаващи приближаване показват, че действието не се е състояло, но е близо до реализация, придават значение на „почти, малко остана“. Спомагателния глагол “yazmak” приема и спрежението на новополучения глагол в различните лица и числа на всички глаголни времена. Глаголът „yazmak“ не променя значението на основния глагол, той единствено добавя към значението му информация, че действието предстои да се случи. Глаголите обозначаващи приближаване се образуват по конструкцията: 

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати