Глагол „Съм…“ в условно наклонение/Koşaç tümcesi şart kipi – Упражнения – Отговори

 1. Поставете окончанията на глагола “Съм…” в условно наклонение:

ben ihtiyarsam, sen ihtiyarsan, o ihtiyarsa, biz ihtiyarsak, siz ihtiyarsanız, onlar ihtiyarsalar

ben güzelsem, sen güzelsen, o güzelse, biz güzelsek, siz güzelseniz, onlar güzelseler

ben yorgunsam, sen yorgunsan, o yorgunsa, biz yorgunsak, siz yorgunsanız, onlar yorgunsalar

ben üzgünsem, sen üzgünsen, o üzgünse, biz üzgünsek, siz üzgünseniz, onlar üzgünseler

ben hastaysam, sen hastaysan, o hastaysa, biz hastaysak, siz hastaysanız, onlar hastaysalar

ben iyiysem, sen iyiysen, o iyiyse, biz iyiysek, siz iyiyseniz, onlar iyiyseler

ben mutluysam, sen mutluysan, o mutluysa, biz mutluysak, siz mutluysanız, onlar mutluysalar

ben kötüysem, sen kötüysen, o kötüyse, biz kötüysek, siz kötüyseniz, onlar kötüyseler.

ben kıskançsam, sen korkaksan, o ufaksa, biz açsak, siz toksanız, onlar küçükseler

ben gençsem, sen dinçsen, o ürkekse, biz büyüksek, siz yavaşsanız, onlar dağınıksalar

ben çocuksam, sen uzaksan, o zarifse, biz sadıksak, siz ilginçseniz, onlar hassassalar

2. Напишете наставката за условно наклонение на глагола „Съм…“ разделно: 

 • isem
 • isen
 • ise
 • isek
 • iseniz
 • iseler

3. Напишете подходящото  лично местоимение:

 • o çirkinse
 • sen tembelsen
 • biz büyüksek
 • siz uzaksanız
 • onlar kısaysalar
 • ben sinirliysem
 • onlar çabuksalar
 • biz bekarsak
 • o neşeleyse
 • siz ihtiyarsınız
 • ben doktorsam
 • sen aşçıysan

4. Образувайте отрицателната форма на глагола „Съм…“ в условно наклонение:

 • Ben şişman değilsem
 • sen öğretmen değilsen
 • o doktor değilse
 • biz üzgün değilsek
 • siz kısa değilseniz
 • onlar dişçi değilseler
 • ben futbolcu değilsem
 • sen yüzücü değilsen
 • o kıskanç değilse
 • biz genç değilsek
 • siz çocuk değilseniz
 • onlar büyük değilseler

5. Образувайте положителен въпрос на глагола „Съм…“ в условно наклонение:

 • ben şişmansam mı?
 • ben futbolcuysam mı?
 • sen öğretmensen mi?
 • sen yüzücüysen mi?
 • o doktorsa mı?
 • o kıskançsa mı?
 • biz üzgünsek mi?

6. Образувайте отрицателен въпрос на глагола „Съм…“ в условно наклонение:

 • ben şişman değilsem mi?
 • sen öğretmen değilsen mi?
 • o doktor değilse mi?
 • biz üzgün değilsek mi?
 • siz kısa değilseniz mi?
 • onlar dişçi değilseler mi?
 • ben futbolcu değil-sem mi?
 • sen yüzücü değilsen mi? 
 • o kıskanç değilse mi?
 • biz genç değilsek mi?
 • siz çocuk değilseniz mi
 • onlar büyük değilseler mi?

7. Поставете окончанията на глагола “Съм…” в условно наклонение:

 • Aydın toksa hiçbir şey yemez.
 • Market açıksa bana çikolata al.
 • 17 yaşındaysa ehliyet alamaz.
 • Telefonu bozuksa benimkini kullansın.
 • Domatesler yumuşaksa alma.
 • Eğer oda küçükse dolabı koridora koy.
 • Hastaysan doktora gidelim.
 • Eğer pahalıysa alamayız.
 • Bu gömlek darsa büyüğünü vereyim.
 • Çatallar kirliyse kaşıkla yiyebiliriz.
 • Eğer bidonlar doluysa kovaya doldur.
 • Eğer tembelse bu sınavı veremez.
 • Dişleri yoksa nasıl yemek yiyor?
 • Salonda yer yoksa balkona çıkaralım.
 • Vaktin varsa seninle konuşmak istiyorum.
 • Eğer sekiz tane varsa bize yeter.
 • Ya adamın hiç parası yoksa?
 • Eğer fazla paket varsa bana da alırsın.
 • Eğer pasaportu yoksa yurtdışına çıkamaz.
 • Misafirleri varsa içeri girmeyiz.
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув