Продължете към съдържанието

Глагол-наставка „İmek“ (“İmek“ ek eylem)

Допълнителният глагол се присъединява към местоимение, съществително име, прилагателно име или наречие, за да придаде на това име функция на глагол (сказуемо) в изречението. Чрез него се образуват и сложни времеви глаголи от прости глаголи.

В турския език такъв допълнителен глагол е глаголът i(mek), който е архаичен глагол и е загубил своята глаголна характеристика с течение на времето, той няма свое речниково значение, но придава различни значения на думата, към която е присъединен. Коренът на глагола i(mek)  – „i“ се използва като наставка присъединявана към име или глагол, и към която наставка се присъединяват спрежения в различните глаголни времена и личните окончания. Коренът на глагола i(mek)  – „i“ отпада при присъединяването му към думата, той представлява само свързващо звено между името и останалите наставки и окончания.

Наставките на допълнителния глагол i(mek)  – „i“ са известни още като наставки за сказуемост в турския език.

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати