Действие върху обект

В турския език глаголът, обозначащ действието, може да бъде трансформиран в дума, обозначаваща действие върху обект, като:

  1. към корена на глагола когато той завършва с всякакви съгласни , с изключение на -l-, слагаме наставка – il, – il, – ul, – ül (4Х)
обичам – да се обича sevmek – sevilmek
гледам – да се гледа bakmak – bakılmak
развалям – да се развали bozmak – bozulmak
виждам – да се види görmek – görünmek

2.към корена на глагола когато той завършва с -l- слагаме наставка ın, – in, – un, – ün (4Х)

изтривам – да се изтрие silmek – silinmek
взимам – да се вземе almak – alınmak
намирам – да се намери bulmak – bulunmak

3.към корена на глагола когато той завършва с гласна, слагаме наставка – n.

научаван – да се научи            tanımak – tanınmak
Да се обича                                                       Sevilmek
Аз съм обичан. Ben seviliyorum.
Ти  си обичан. Sen seviliyorsun.
Той е обичан. О seviliyor.
Ние сме обичани Biz seviliyoruz.
Вие сте обичани. Siz seviliyorsunuz.
Те са обичани. Onlar seviliyorlar.
Да се познава                                           Tanınmak
Аз бях познаван. Ben tanındım.
Ти беше познаван. Sen tanındın.
Той беше познаван.  О tanındı.
Ние бяхме познавани. Biz tanındık.
Вие бяхте познавани. Siz tanındınız.
Те да са познавани. Onlar tanındılar.
Майката обича дъщеря си. Anne kızını seviyor.
Дъщерята е обичана от майката. Kız annesi tarafından seviliyor.
Той развали ключа. О anahtarı bozdu.
Ключът беше развален. Anahtar bozuldu.

 

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: