Продължете към съдържанието

Допълнителни глаголни времена (Ek zamanları)

В турския език съществува специална група граматични конструкции, които изпълняват функцията на глаголни времена и това са  т.нар „допълнителни“ глаголни времена.

Допълнителните глаголни времена се образуват от отглаголни съществителни имена с пълен инфинитив на глагола –mAk, към които се присъединяват наставки за падежи или се комбинират със следлози. Допълнителните глаголни времена включват: