Други части на речта

ancak но
aniden изведнъж
ardından след
artık вече най – сетне най – после
asla никога в никакъв случай
aynı същи идентичен еднакъв
aynı anda в един и същ момент
ayrı отделно
ayrı ayrı един по един
ayrıca освен това отделно и
başka друг различен освен с изключение на
başka bir един друг един с друг един на друг
başka neler други неща
baştan отначало
bazen понякога
bazı някой
belki може би
bile дори
bilir може ли
bir boçuk един и половина (за час)
bir çok много
bir daha още веднъж
bir hafta önce преди една седмица
bir şey yok няма нищо
bir süre известен период известно време кратък срок
biraz малко
biraz daha още малко
birbirimize един на друг
birbirine един на друг взаимно
birçok много
birden изведнъж
birden bire изведнъж внезапно
birer по едно
biri едно от
birkaç няколко
birlikte заедно
birşey нищо
böyle такъв от този род
böyle bir един такъв
böyle yerler такива места
böylece по такъв начин
boyunca заедно
bu da и това
bu günlerde в тези дни
bu nedenle поради тази причина
bu sebeple поради тази причина
bu yöntemle по този начин
bu yüzden поради тази причина
bugünkü днешен
bugünlerde в днешните дни
bügünün в днешно време
buna bedel в замяна на това
bundan от това
bundan başka освен това
bunlar това са
bunlara тези неща
bunun için поради тази причина затова
buydu това беше
çoğu много от
çok yaşa наздраве (при кихане)
çoktan отдавна
çünkü защото
defalarca нееднократно
daha по (повече)
daha çok повече
daha sonra по-късно
daima винаги постоянно вечно непрекъснато
demek значи понеже защото
diğer друг
dıktan sonra след като
dışarı вън
doğru верен прав към
elbette разбира се
eskiden в миналото преди
eskisi kadar както преди
fazla повече
galiba майче май
geçen hafta миналата седмица
geçen sene миналата година
geçmiş zaman минало време
geçmişte в миналото
gelecek hafta следващата седмица
gelecekte в бъдеще
gerçekten наистина
gibi като сякаш
gibiydim бях като
göre според
günlük ежедневно дневно
günübirlik единодушие
günümüzde в наши дни
hafta içi през седмицата
hakkinda за по отношение на
hala (халя) все още още
hariç с изключение на
hedef цял
hem дори
hemen веднага
henüz все още
hep винаги
hepiniz всички вас
hepsi всичко
her всеки всяка
her gün всеки ден
her günkü всекидневен ежедневен
her günkü gibi като всеки ден
her şeyini всички неща на
her yerde навсякъде
her zaman винаги по всяко време
her zamanki все същото както беше преди
her zamanki gibi като всеки път
herkes всеки всички
herkese на всички (ДП)
herkesle с всеки
herşey aynı все същите неща
hiç изобщо
hiç bir sey изобщо нищо
hiç birşey yok изобщо няма нищо
içeri навътре
içi вътрешност вътре
için за за да
ile със
ile ilgili свързано с
ilk defa първи път
ilk kez първи път
ise пък, сега, сега пък, обаче
işte ето тук
kadar до чак до
kesinlikle със сигурност категорично
maaselef за съжаление за нещастие
maden, meden без да
mesela примерно
mutlaka задължително
ne gibi какво като с какви
ne sıklıkta колко често
ne yazık ki за съжаление
neyse ki както и да е
normalda обикновено нормално
o anda в този момент
o halde тогава
o kadar толкова
o saarlerde pek много често
o sırada в този моммент
o şurada по това време
o yıllarda в тези години
o zaman тогава
o zamanlar по това време
olarak като; за бъдейки
oldukça доста
önceki gün миналия ден предния ден
öncesine kadar преди
onlara онези неща
önüme пред мен
önüne пред теб
oradan от там
öyle да, така така
özellikle специално
sanırı защото
sanırım мисля че предполагам, че
seneler senesi от години
senelerce с години
şerefe наздраве (при пиене)
sık sık често
sıklıkta често
şimdiki засега
son anda последен момент
son yıllırda в последните години
şu anda в този момент (МП)
şunlara тези неща
şunu това
tam цял точно използва се и за цяло число
tam olarak изцяло
tek seferde наведнъж
tekne най – вече
tüm всички
ve sayre и така нататък
ve ya или
ya da или
yaklaşık около приблизително
yandaki съседен
yani значи тоест всъщност сиреч
yeniden отново
yeter стига
yeterli достатъчно
yeterli değil не е достаъчно
yılında в година
yine отново наново пак още
yine de и отново
zamanında навреме
zamansız ненавреме преждевременно
zevkli с удоволствие
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув