Други

Тук ще откриете допълнителни граматически правила извън систематизираните катерегории по – горе, които също са често употребявани в ежедневната комуникация в турския език и ще ви бъдат полезни в общуването.

Те включват употебата на думите VAR – YOK и LAZIM – GEREK, има- няма и нужно – ненужно, преобразуването на пряка в непряка реч, което използваме с цел да преразкажем чужди думи, начините да изразим на турски език становище или отношение към нещо, начините говорейки да подсилим тежестта на изказването си и др.

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: