Изафет – определение и определяемо

ИЗАФЕТ (isim tamlaması) – граматическа конструкция от две съществителни имена, като едно е определение, а другото е определяемо, т.е едното определя другото. Например – ДЕТСКА ЧАНТА, където “детска” е определение, а “чанта” е определяемо.

1. ИЗАФЕТ С ДВЕ ОКОНЧАНИЯ (ОПРЕДЕЛЯЩ ИЗАФЕТ) (Belirtili isim tamlaması) – определя чия точно е принадлежността на даден предмет. Образува се, като към определението добавяме окончание за родителен падеж – (n) ın, in, un, ün , а към определяемото добавяме окончание за принадлежност в трето лице единствено число – (s) ı, ı, u ,ü.

Например:
ÇOCUĞU(N)UN ÇANTA(S)I – НА ДЕТЕТО ЧАНТАТА – съобщаваме, че това е конкретна чанта на конкретно дете.

Определящият изафет се използва за:

  1. Обозначение на родствени или приятелски връзки – Ayşe(n)in baba(s)ı  – бащата на Айше
  2. Обозначение на съставни части от цялото или част от съвкупност – Evi(n)in kapı(s)ı- вратата на къщата, част от къщата
  3. Обозначение на местонахождение на предмет – Masa(n)ın alt(ı)nda – на масата в долната част, Evimin arkasında – на моята къща в задната страна, Ankara’nın batısında – на Анкара в западната част. Тук се добавя и окончание за местен падеж, за да се покаже, че предмета е точно вътре в тази част.

С този тип изафет се образува и т.н. верижка – Ayşe’nin kocasının ablasının evinin yanında güzel bir bahçe var. – До къщата на каката на мъжа на Айше има хубава градина.

В това изречение всяка дума притежава следващата – мъжът е на Айше, каката е на мъжа, къщата е на каката, и т.н., като първата дума е с окончание за родителен падеж, а всяка следваща взема и окончание за принадлежност в 3л. ед.ч., което се отнася за предходната дума и окончание за родителен падеж, което се отнася за следващата дума в изречението, всяко едно съществително име едновременно и принадлежи на някого и притежава нещо.

Anne(m)in kardeş(i)nin kedi(si)nin tabağ(ı)nda süt var. – В купата на котето на брата на майка ми има мляко. В скоби са окончанията за принадлежност (притежателни местоимения), а следвани от окончанията на родителния падеж.

2. ИЗАФЕТ С ЕДНО ОКОНЧАНИЕ (НЕОПРЕДЕЛЯЩ ИЗАФЕТ) – (Belirtisiz isim tamlaması)  –  показва разновидността на предмета. Образува се като към определяемото добавяме окончание за принадлежност в трето лице единствено число – (s) ı, ı, u ,ü, а определението е в именителен падеж.

Например:
ÇOCUK ÇANTA(SI) – ДЕТСКА ЧАНТА – просто съобщаваме, че това е една детска чанта, без да опредляме чия. Изказваме разновидността на предмета, като предмета взема окончанието за принадлежност.

Неопределелящия изафет се използва за:

  1. изказване на имена на предмети – Sheraton otel(i) – хотелите са различни видове, но този хотел е под името Шератон, Moskova Üniversite(si) – университетът на Москва.
  2. Този изафет е неподвижен – güzel ve pahalı kol saat(i) – красив и скъп ръчен часовник, фразата “ръчен часовник” не е нарушена, а ръчен е просто една от разновидностите на часовника.
Определящ изафет – принадлежност и конкретика  Неопределящ изафет – разновидност, наименование
arabanın lâstiği  – гумата на автомобила, точно на този конкретен автомобил araba lâstiği  – автомобилна гума
otobüsün şoförü – шофьорът на автобуса otobüs şoförü – шофьор на автобус (професия)
ineğin sütü – млякото на кравата, на конкретна крава inek sütü – краве мляко
kadının elbisesi – роклята принадлежаща на жената kadın elbisesi – женска рокля
okulun bahçesi – градина, принадлежаща на училището okul bahçesi – училищна градина

3. ИЗАФЕТ БЕЗ ОКОНЧАНИЯ – този изафет се употребява сравнително рядко, при него две съществителни имена без окончания образуват словосъчетание.

Изафетът без окончания се използва за:

  1. показва от какъв материал е изработен даден предмет – altın yüzük – златен пръстен, taş köprü – каменен мост
  2. показва от какъв пол е определяемото – kız kardeş – сестра, erkek arkadaş – приятел момче

За да разграничим трите типа изафет:

Определящ изафет:         kadının doktoru – лекарят на жената (конкретният лекар принадлежи на конкретната жена)

Неопределящ изафет:     kadın doktoru     –  женски лекар (разновидност на лекаря)

Без окончания изафет:    kadın doktor      –  жена лекар (лекарка) 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув