Изафет/Ad Tamlaması

Изафет е граматическа конструкция, която съчетава две съществителни имена, едното от които играе роля на определение, а другото – на определяемо, т.е. едното определя другото – çocuk çantası – детска чанта, babanın kitabı – бащина книга. В турския език има три вида изафет: 

 

Изафет с две окончания/определящ изафет (Belirtili isim tamlaması)

 1. Изафет с две окончания/определящ изафет (Belirtili isim tamlaması) – определя чия точно е принадлежността на даден предмет. Образува се, като към съществителното име, което е определение, се присъединява наставка за родителен падеж – (n) ın, in, un, ün, по правилото „4х“ на вокалната хармония, а към съществителното име, което е определяемо, се присъединява окончание за принадлежност в трето лице единствено число – „(s) ı, ı, u ,ü“, по правилото „4х“ на вокалната хармония.
 • çocuğ-u-(n)-un çanta-(s)-i – на детето чантата – съобщаваме, че това е конкретна чанта на конкретно дете.

Определящият изафет се употребява за:

Обозначение на родствени или приятелски връзки

 • Ayşe-(n)-in baba-(s)-ı  – бащата на Айше

Обозначение на съставни части от цялото или част от съвкупност

 • Evi-(n)-in kapı-(s)-ı – вратата на къщата, част от къщата

Обозначение на местонахождение на предмет, като се присъединява и наставка за местен падеж, показва, че предметът се намира в точно това определено място.

 • Masa-(n)-ın alt-ı(n)-da – на масата в долната част
 • Evi-m-in arka-sı-(n)-da – на моята къща в задната страна
 • Ankara’-(n)-ın batı-sı-(n)-da – на Анкара в западната част

С определящ изафет се образува и т.н. „верижка“ –изречение, в което всяка дума притежава следващата:

 • Ayşe’nin kocasının ablasının evinin yanında güzel bir bahçe var. – До къщата на каката на мъжа на Айше има хубава градина.

В това изречение мъжът е на Айше, каката е на мъжа, къщата е на каката, и т.н. – всяко едно съществително име е притежавано от следващото съществително име. Първото съществително име от „верижката“ е с наставка за родителен падеж – (n) ın, in, un, ün, по правилото „4х“ на вокалната хармония, а към всяко следващо съществително име се присъединява окончание за принадлежност в трето лице единствено число – „(s) ı, ı, u ,ü“ и наставка за родителен падеж – (n) ın, in, un, ün, по правилото „4х“ на вокалната хармония.  Окончанието за принадлежност се отнася за предходната дума в изречението, а наставката за родителен падеж се отнася за следващата дума в изречението, в което всяко едно съществително име едновременно и принадлежи на някого и притежава нещо.

 • Annem(in) kardeş(i)n(in) kedi(si)n(in) tabağ(ı)nda süt var. – В купата на котето на брата на майка ми има мляко.

 

Изафет с едно окончание/неопределящ изафет (Belirtisiz isim tamlaması)

2. Изафет с едно окончание/неопределящ изафет (Belirtisiz isim tamlaması) –  показва разновидността на даден предмет. Образува се като към съществителното име, което е определяемо, се присъединява окончание за принадлежност в трето лице единствено число – „(s) ı, ı, u ,ü“, по правилото „4х“ на вокалната хармония, а съществителното име, което е определение остава в основната си форма, в именителен падеж.

 • çocuk çanta-(s)-i – детска чанта – съобщава се, че това е една детска чанта, без да се определя конкретно чия е. Изказва се разновидността на предмета, като предметът взема окончанието за принадлежност.

Неопределящият изафет, освен за обозначаване на разновидност на предмета, се употребява и за:

Изказване на имена на предмети

 • Sheraton otel(i) – хотелите са различни видове, но този хотел е под името Шератон
 • Moskova Üniversite(si) – университетът на Москва.

Неопределящият изафет е неподвижен, не нарушава основната фраза, а само допълнително я описва – güzel ve pahalı kol saat(i) – красив и скъп ръчен часовник, фразата “ръчен часовник” не е нарушена, а „красив и скъп“ е просто една от разновидностите на ръчния часовник.

Определящ изафет 

принадлежност и конкретика

Неопределящ изафет 

разновидност, наименование

arabanın lâstiği  – гумата на автомобила, точно на този конкретен автомобил araba lâstiği  – автомобилна гума
otobüsün şoförü – шофьорът на автобуса otobüs şoförü – шофьор на автобус (професия)
ineğin sütü – млякото на кравата, на конкретна крава inek sütü – краве мляко
kadının elbisesi – роклята принадлежаща на жената kadın elbisesi – женска рокля
okulun bahçesi – градина, принадлежаща на училището okul bahçesi – училищна градина

 

Изафет без окончания

3. Изафет без окончания – този тип изафет се употребява сравнително рядко, при него две съществителни имена без окончания образуват словосъчетание.

Изафетът без окончания се употребява за:

показва от какъв материал е изработен даден предмет

 • altın yüzük – златен пръстен
 • taş köprü – каменен мост

показва от какъв пол е определяемото

 • kız kardeş – сестра
 • erkek arkadaş – приятел момче

Разлика между трите типа изафет в турския език:

 • Определящ изафет

kadının doktoru – лекарят на жената (конкретният лекар е лекар на конкретната жена)

 • Неопределящ изафет

kadın doktoru  – женски лекар (вид лекар, разновидност на лекаря)

 • Без окончания изафет

kadın doktor  – жена лекар (лекарка)

Упражнения
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: