Продължете към съдържанието

Според мен… (Bana göre… Bence…)

В турския език становище, мнение или отношение по даден въпрос се изразява:

  1. чрез добавяне на следлога “göre” към лично местоимение или съществително име в дателен падеж
  2. чрез добавяне на словообразуваща наставка „-ca, -ce“ към лично местоимение.

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати
   
error: