Продължете към съдържанието

Има-няма нужда да… (…-maya lüzum var-yok)

В турския език конструкцията „Има/няма нужда да…“ може да се изрази с отглаголно съществително име в съкратен инфинитив „-ma, -me в дателен падеж в съчетание с думата „lüzum – нужда“ и глаголните думи „var“ и „yok. Личните местоимения пред отглаголните съществителни имена приемат наставка за родителен падеж.

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати