Има – няма

В турския език има категория думи, които могат да действат като глагол. В тази категория се включват думите: var – има, yok – няма, не е налично.

Думите var и yok на турски език могат да се използват в конструкции, обозначаващи местоположението на даден обект в пространството, присъствието, притежанието и отсъствието.

VAR (присъствие) YOK (отсъствие)
Местонахождение Masada kitap var mı?
Evet, masada kitap var.
Hayır, masada kitap yok.
Наличие на предмет на определено място Bende kalem var. Bende kalem yok.
Притежание, у мен има нещо Benim kızım var. Benim kızım yok.

За да се съобщи местоположението на даден обект на турски език, се използват конструкции като Masada kitap var. – На масата има книга, където masada е обстоятелството на мястото, kitap е субектът, var е глагол. Такива конструкции трябва да отговорят на въпроса Masada kitap var mı? – Има ли книга на масата? – Evet, masada kitap var. – Да, на масата има книга. – Hayır, masada kitap yok. – Не, на масата няма книга.
Но когато отговаряте на въпроса за Kitap nerede? – Къде е книгата? Отговорът е: Kitap masada – не се използва  “var”.

За да изясним дали книгата е на масата, тогава изречението е следното: Masada kitap mı var? – Има ли книга на масата? – Evet, masada bir kitap var. – Да, на масата има книга.

Към думите var «има, присъства» и yok «няма, не присъства» НЕ СЕ добавя наставка за множествено чило -lar (-ler)! (Odada dolaplar var. – В стаята има шкафове.)

Освен да обозначават местоположението на даден обект в пространството думите var  и yok се използват и за обозначаване на притежание – нещо е у мен, аз имам нещо или аз нямам нещо.

Garajda bir araba var. В гаража има кола. (нещо го има, съществува)

Garajda (ben-im) arabam var. Моята кола е в гаража (притежание)

Garajda araba yok. Няма кола в гаража. (нещо го няма, не съществува)

(Ben-im) arabam yok. Аз нямам кола. (не притежавам)

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув