Продължете към съдържанието

Има-Няма (Var-Yok)

В турския език съществува категория думи, които не са глаголи, но изпълняват функция на глагол. В тази категория се включват думите: „var“ – има, налично е, съществува и „yok“ – няма, не е налично, не съществува. Те могат да приемат наставката за усилване на значението „-dır“ за по-голяма категоричност при изказа – vardır, yoktur.

Думите „var“ и „yok“ на турски език могат да се използват в конструкции, обозначаващи местоположението на даден обект в пространството, присъствие и притежание, отсъствие или непритежание. Те се използват безлично, т.е. не приемат лични окончания, което да посочва притежателя.

VAR (присъствие, притежание)

YOK (отсъствие, непритежание)

Обозначаване на местонахождение на обекта Masada kitap var mı?
Evet, masada kitap var.
Hayır, masada kitap yok.
Наличие на обект на определено място Bende kalem var. Bende kalem yok.
Притежание върху обект, у мен има нещо Benim kızım var. Benim kızım yok.

Упражнения

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати