Продължете към съдържанието

Съществителни имена – следлози (Edatımsılar)

Имената – следлози са съществителни имена, които уточняват мястото, където протича действието или точното местонахождение на предмета или лицето. На български език имената – следлози се превеждат с предлози – над, под, зад, до, пред и др.

Когато имената – следлози се свързват някакво граматическо лице, те образуват именни словосъчетания чрез определящ изафет, в които съществителното име получава наставка за родителен падеж, а името – следлог получава окончание за притежание в 3-то лице, единствено число. Като именни словосъчетания към тях могат да бъдат присъединявани и наставки за падежи.

 

Üst, üstüstünde, üstüne, üstünden, üsütünü

Турската дума „üst“ означава „горната част“ на нещо. Като име – следлог означава „върху, на“ и се свързва с местоимения и съществителни имена в именно словосъчетание чрез определящ изафет. Когато се съчетаят с местоимения, имената следлози приемат окончания за притежание за съответното лице и число.

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати