Продължете към съдържанието

Именителен падеж (Yalın durumu)

Именителният падеж в турския език е oсновната (речникова) форма на имената. Обичайно именителният падеж обозначава подлога, извършителят на действието в изречението, но в някой случаи именителният падеж в турския език може да обозначава и неопределеното пряко допълнение в изречението. В именителен падеж съществителното име не приема никакви падежни наставки. 

Употреба на именителен падеж

Въпросителните думи, които могат да бъдат зададени към имената в именителен падеж са:

 • Kim? – Кой? → Bu kim?  Bu Mehmet. – Кой е това? Това е Мехмет.
 • Kimler? – Кои? → Okulda kimler var? Okulda öğrenciler var. – Кои са в училището? В училището има ученици.
 • Ne? – Какво? → Bu ne? Bu kalem. – Какво е това? Това е химикал
 • Neler? – Какви? → Yaz mevsiminin ayları neler? Haziran, Temmuz, Ağustos. – Кои са летните месеци? Юни, юли, август.

Местоименията също не приемат никакви окончания в именителен падеж:

Лични местоимения

Възвратни

местоимения

Притежателни

местоимения

Показателни

местоимения

ben аз kendim аз самия benim baba-m баща ми bu това
sen ти kendin ти самия senin baba-n баща ти şu това
o той kendisi той самия onun baba-sı баща му o онова
biz ние kendimiz ние самите bizim baba-mız баща ни bunlar тези
siz вие kendiniz вие самите sizin baba-nız баща ти şunlar тези
onlar те kendileri те самите onların babalar-ı баща им onlar онези

Имената в именителен падеж изпълняват службата на подлог в изречението:

 • Her arı bal yapmaz. – Всяка пчела мед не прави.
 • Her vakit sel kütük getirmez. – Пороят не носи всякога дънери.

Имената в именителен падеж изпълняват службата на неопределено пряко допълнение в изречението:

 • Doktor sükûn tavsiye etmişti. – Лекарят беше препоръчал спокойствие.
 • O, çay içiyor. – Той пие чай.
 • Bu adam çok para alıyor. – Този човек взема много пари.
 • Bana süt getir! – Донеси ми мляко!

При наличие на неопределителен член “bir” в изречението, показващ неопределеност и непознатост на думата, който не се превежда и няма окончание, изречението остава в именителен падеж и няма никакви наставки за други падежи.

Изрази за време с именителен падеж (yalın hâli):

 • Saat … – … часа
 • Saat sekiz. – Осем часа е.
 • Saat …. buçuk – Час и половина…
 • Saat yedi buçuk. – Часът е седем и половина.