Исторически глаголни времена/Hikaye birleşik zamanları

Историческите глаголни времена – Hikaye birleşik zamanları – са част от сложните глаголни времена в турския език, които се състоят от една глаголна форма, към която са добавени други глаголни форми или частици.

Историческите глаголни времена се образуват чрез присъединяване формата за минало свършено време „-dı“ на допълнителния глагол-наставка „imek“ към спрегнати глаголи в простите глаголни времена, за да покажат, че действието е извършено в миналото.

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув