Продължете към съдържанието

Лични местоимения (Kişi/şahıs adılları)

Личните местоимения заместват имената в изречението, т.е. използват се вместо име. Местоименията, които заместват имената на лицата, които говорят или на лицата и предметите, за които се говори се наричат лични местоимения.

Упражнения

Според ролята, която изпълняват в изречението, личните местоимения могат да приемат наставки за падежи:

1 лице, ед. число
1. tekil kişi
2 лице, ед.число
2. tekil kişi
3 лице, ед.число
3. tekil kişi
1 лице, мн.число
1. çoğul kişi
2 лице, мн.число
2. çoğul kişi
3 лице, мн.число
3. çoğul kişi
Именителен падеж ben sen o biz sız onlar
аз ти той,тя, то ние вие те
Винителен падеж beni seni onu bizi sizi onları
мен теб него, нея нас вас тях
Родителен падеж benim senin onun bizim sizin onların
мой твой негов/нейн наш ваш техен
Дателен падеж bana sana ona bize size onlara
на мен на теб на него на нас на вас на тях
Местен падеж bende sende onda bizde sizde onlarda
у мен у теб у него у нас у вас у тях
Отделителен падеж benden senden ondan bizden sizden onlardan
от мен от теб от него от нас от вас от тях

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати