Лични окончания/Şahıs (kişi) eki – Упражнения – Отговори

 1. Поставете личните окончания
 • Ben avukatum, Sen avukatsun, O avukat, Biz avukatuz, Siz avukatsunuz, Onlar avukatlar
 • Ben doktorum, Sen doktorsun, O doktor, Biz doktoruz, Siz doktorsunuz, Onlar doktorlar
 • Ben sekreterim, Sen sekretersin, O sekreter, Biz sekreteriz, Siz sekretersiniz, Onlar sekreterler
 • Ben muhasebeciyim, Sen muhasebecisin, O muhasebeci, Biz muhasebeciyiz, Siz muhasebecisiniz, Onlar muhasebeciler
 • Ben müdürüm, Sen müdürsün, O müdür, Biz müdürüz, Siz müdürsünüz, Onlar müdürler
 • Ben evliyim, Sen evlisin, O evli, Biz evliyiz, Siz evlisiniz, Onlar evliler
 • Ben hastayım, Sen hastasın, O hasta, Biz hastayız, Siz hastasınız, Onlar hastalar
 • Ben hemşireyim, Sen hemşiresin, O hemşire, Biz hemşireyiz, Siz hemşiresiniz, Onlar hemşireler
 • Ben mühendisim, Sen mühendissin, O mühendis, Biz mühendisız, Siz mühendissiniz, Onlar mühendisler

2. Поставете личните окончания

 • ben Almanım, sen Almansın, o Alman, biz Almanız, siz Almansınız, onlar Almanlar;
 • ben öğretmenim, sen öğretmensin, o öğretmen, biz öğretmeniz, siz öğretmensiniz, onlar öğretmenler;
 • ben doktorum, sen doktorsun, o doktor, biz doktoruz, siz doktorsunuz, onlar doktorlar;
 • ben üzgünüm, sen üzgünsün, o üzgün, biz üzgünüz, siz üzgünsünüz, onlar üzgünler.

3. Поставете личните окончания

 • ben kısayım, sen kısasın, o kısa, biz kısayız, siz kısasınız, onlar kısalar;
 • ben dişçiyim, sen dişçisin, o dişçi, biz dişçiyiz, siz dişçisiniz, onlar dişçiler;
 • ben futbolcuyum, sen futbolcusun, o futbolcu, biz futbolcuyuz, siz futbolcusunuz, onlar futbolcular;
 • ben yüzücüyüm, sen yüzücüsün, o yüzücü, biz yüzücüyüz, siz yüzücüsünüz, onlar yüzücüler.

4. Поставете личните окончания

 • ben yargıcım, sen yargıçsın, o yargıç, biz yargıcız, siz yargıçsınız, onlar yargıçlar;
 • ben sertim, sen sertsin, o sert, biz sertiz, siz sertsiniz, onlar sertler;
 • ben Rusum, sen Russun, o Rus, biz Rusuz, siz Russunuz, onlar Ruslar;
 • ben Türküm, sen Türksün, o Türk, biz Türküz, siz Türksünüz, onlar Türkler.

5. Поставете личните окончания

 • ben kıskancım, sen kıskançsın, o kıskanç, biz kıskancız, siz kıskanösınız, onlar kıskançlar;
 • ben gencim, sen gençsin, o genç, biz genciz, siz gençsiniz, onlar gençler;
 • ben çocuğum, sen çocuksun, o çocuk, biz çocuğuz, siz çocuksunuz, onlar çocuklar
 • ben büyüğüm, sen büyüksün, o büyük, biz büyüğüz, siz büyüksünüz, onlar büyükler.

6. Попълнете личните окончания в изреченията

 • Annem bankada memur.
 • Onlar İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciler.
 • Murat şimdi hasta.
 • Biz bugün çok yorgunuz.
 • Didem’in nişanlısı avukat ve o çok yakışıklıdır.
 • Sen başarılı bir öğretmensin.
 • Ben bütün gün okuldayım.
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув