Лични окончания/Şahıs (kişi) eki

Окончанието е крайна изменяема част на думите, която не променя лексикалното им съдържание, а образува формите им за изразяване на различни граматически значения. В турския език личните окончания за съответното лице и число показват кой върши действието или в какво състояние е, затова в речта често личните местоимения се изпускат. Личните окончания за лице и число са:

1.л., ед.ч. – -m, -im,

2.л., ед.ч. – -n, -in, -sin,

3.л., ед.ч. – –

1.л., мн.ч. – -k, -iz, -niz,

2.л., мн.ч. – -iniz, -siniz,

3.л., мн.ч. – -ler, -sinler’dir.

В турския език има няколко типа лични окончания за съответното лице и число, които могат да бъдат приети от съществителното име или от глагола в изречението според това къде се използват. Личните окончания се променят по правилата на вокалната хармония, а при необходимост се присъединяват към думата чрез свързващ съгласен звук “у”

В таблицата може да видите в кои случаи кой тип лични окончания се използват.

 

I ви тип II ри тип III ти тип

IV ти тип

 
Ben
 • – (y) ım
 • – (y) im
 • – (y) um
 • – (y) üm
 • – m
 • -ya+yım
 • -ye+yim
 • -a+yım
 • -e+yim
Sen
 • – sın
 • – sin
 • – sun
 • – sün
 • – n
 • -ya+sın
 • -ye+sin
 • -a+sın
 • -e+sin
.
O
 • – sın
 • – sin
 • – sun
 • – sün
Biz
 • – (y) ız
 • – (y) iz
 • – (y) uz
 • – (y) üz
 • – k
 • -ya+lım
 • -ye+lim
 • -a+lım
 • -e+lim
Siz
 • – sınız
 • – siniz
 • – sunuz
 • – sünüz
 • – nız
 • – niz
 • – nuz
 • – nüz
 • -ya+sınız
 • -ye+siniz
 • -a+sınız
 • -e+siniz
 • – ın    – ınız
 • – in    – iniz
 • – un   – unuz
 • – ün   – ünüz
Onlar
 • – lar
 • – ler
 • – lar
 • – ler
 • -ya+lar
 • -ye+ler
 • -a+lar
 • -e+ler
 • – sınlar
 • – sinler
 • – sunlar
 • – sünler
Упражнения
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув