Продължете към съдържанието

Мерни единици (Ölçü birimleri)

Мерните единици осигуряват стандартен и общовалиден език за обработка на количества и размери. Международната система за мерни единици – SI, е съвременната и най – използвана форма на метричната система, в която са дефинирани седем основни единици  – метър, килограм, секунда, ампер, келвин, мол и кандела съответно за величините дължина, маса, време, електрически ток, температура, количество вещество и светлинен интензитет. Някой от най – използваните имена на мерни единици в турския език са:

Упражнения

Мерни единици за дължина (uzunluk ve mesafe ölçü birimleri)

  • kilometre – километър
  • metre – метър
  • desimetre – дециметър
  • santimetre – сантиметър
  • milimetre – милиметър

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати