Съществителни имена/İsimleri (Adları)

Съществителното име обозначава (именува) лице или предмет. В турския език съществителните имена се разделят на три основни групи:

 1. Съществителни имена според субекта (Varlıklara Verilişlerine Göre İsimler)
 • Съществителни собствени (лични) имена (Özel İsimler) – те отличават конкретния субект от останалите такива и включват:
 • имена и фамилии на лица – Mustafa Kemal Atatürk, Cem Akçay, Tarkan
 • имена на континенти, държави, и нации – Avrupa, Türkiye, Bulgaristan, Türk, Bulgar
 • имена на региони, градове, села, области, улици – İç Anadolu Bölgesi, İstanbul, Ortaköy, İstiklal Caddesi
 • имена на език и религии – Türkçe, Bulgarca, İslamiyet, Hristiyanlık
 • имена на произведения – книги, опери, постановки, вестници
 • имена на институции и асоциации – Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Dil Kurumu

Съществителните собствени имена винаги се изписват с главна буква, а присъединяваните към тях видоизменящи наставки (çekim ekleri) се отделят с апостроф. Когато към тях се присъединяват словообразуващи наставки (yapım ekleri), те не се отделят с апостроф, както и не се отделят с апостроф всички следващи присъединявани наставки независимо от вида им:

Съществително име

Словообразуваща наставка Видоизменяща наставка

Нова дума

Türk -çe -(n)-in Türk-çe-(n)-in
Аnkara -lı Ankara-lı
Bulgar -ca Bulgar-ca
Bulgaristan -da Bulgaristan’-da

 

 • Съществителни нарицателни имена (Cins/Tür İsimleri) – те са названия на понятия – ev, anne, sevgi, dergi, su, ceket, saat, mavi, daire, edebiyat
 1. Съществителни имена според броя им (Varlıkların Sayılarına Göre İsimler)
 • Съществителни имена в единствено число (Tekil İsimler) – ağaç, öğrenci, asker, elma, pencere, insan, kuş
 • Съществителни имена в множествено число (Çoğul İsimler) – ağaçlar, öğrenciler, askerler, elmalar, insanlar, kuşlar. Употребяват се с наставката за множествено число „-lar /-ler“.
 • Събирателни съществителни имена (Topluluk İsimleri) – orman, ordu, sınıf, millet, küme, deste, komisyon. Обозначават група, състояща се от повече от един брой предмети или лица, въпреки че не приемат наставка за множествено число.

Една от особеностите в турския език е възможността едно съществително име да се използва в колективен смисъл, без да се добавя окончание за множествено число.

 • Kitap okuyorum – Чета книги. (извън контекст описва действието „по принцип“)
 1. Съществителни имена според техния състав (Varlıkların Oluşuna Göre İsimler)
 • Конкретни имена (Somut İsimler) – rüzgâr, yağmur, soğuk, sıcak, ekşi, acı (tat), çiçek, gürültü, aydınlık, karanlık, mavi, koku, uzun, deniz. Обозначат имена, които по конкретен начин биха могли да бъдат възприети от човешките сетива, които можем да видим, чуем, докоснем, вкусим или помиришем.
 • Абстрактни съществителни (Soyut İsimler) – iyilik, kötülük, nefret, kıskançlık, ayrılık, özlem, aşk, sevgi, acı (üzüntü), mutluluk, vicdan, umut, sevinç, keder. Обозначат понятия, които не могат да бъдат възприети с нито едно от петте сетива.

В турския език съществителните имена могат да претърпят пълно удвояване  –  редупликация, с цел да се увеличи емоционалната сила на думата или изказа, образувайки фраза с по-различен оттенък в речниковото значение от основното значение на думата:

 • Adım adım ilerliyorlar. – Напредват стъпка по стъпка.
 • Kenti sokak sokak dolaştı. – Той се скиташе по улиците на града.
Упражнения
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: