Местоимения. Въпроси. Падежи. Изафет.

Местоименията, също както съществителните, прилагателните имена и глаголите са самостойна и изменяема група думи, част на речта, която замества име – съществително, прилагателно или числително. Обикновено местоименията имат форми за лице, число, падеж. Някой от основните групи местоимения са:

  • Лични местоимения – назовават участниците в общуването (аз, ти, ние, вие), лицата или предметите, за които се говори.
  • Показателни местоимения – „посочват“ (без да назовават) някакъв признак, качество или свойство на предмет или лице.
  • Въпросителни местоимения – чрез тях питаме за неизвестни лица, предмети, признаци.
  • Възвратни местоимения – когато действието, произлизащо от съществителното име (подлога) се „възвръща“ върху самия него.
  • Притежателни местоимения – изразяват отношение на принадлежност (нещо е на някого).

Въпросителните думи са тези думи, с които се оформя въпросителното изречение.

Падежът е форма за изменение на име или местоимение, с която се изразява отношението му към другите думи в изречението. Това отношение се образува се с помощта на падежни окончания.

Изафет е граматическа конструкция от две съществителни имена, като едно е определение, а другото е определяемо, т.е едното определя другото.

Вижте и практическата употреба и упражнете използването на местоименията, падежите и въпросителните думи в секцията ни за Упражнения.

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув