Минало неопределено време, за което сме чули от друг MİŞMİŞ/Belirsiz geçmiş zamanın Rivayet  kipi MİŞMİŞ – Упражнения

  1. Спрегнете глаголите в положителна форма на Минало неопределено време, за което сме чули от друг MİŞMİŞ

 Anlamak, Sevmek, Bulmak, Yürümek

Ben …………………………….. ………………….………

Sen …………………………….. ………………….………

O …………………………….. ………………….………

Biz …………………………….. ………………….………

Siz …………………………….. ………………….………

Onlar …………………………….. ………………….………

2.Спрегнете глаголите в отрицателна форма на Минало неопределено време, за което сме чули от друг MİŞMİŞ

Yazmak, Bilmek, Okumak, Görmek

Ben …………………………….. ………………….………

Sen …………………………….. ………………….………

O …………………………….. ………………….………

Biz …………………………….. ………………….………

Siz …………………………….. ………………….………

Onlar …………………………….. ………………….………

3. С глаголите образувайте положителен въпрос във всички лица и числа на Минало неопределено време, за което сме чули от друг MİŞMİŞ

Yapmak, Gezmek, Okumak, Yürümek

Ben …………………………….. ………………….………

Sen …………………………….. ………………….………

O …………………………….. ………………….………

Biz …………………………….. ………………….………

Siz …………………………….. ………………….………

Onlar …………………………….. ………………….………

4. С глаголите образувайте отрицателен въпрос във всички лица и числа на Минало неопределено време, за което сме чули от друг MİŞMİŞ

 Almak, Silmek, Uyumak, Büyümek

Ben …………………………….. ………………….………

Sen …………………………….. ………………….………

O …………………………….. ………………….………

Biz …………………………….. ………………….………

Siz …………………………….. ………………….………

Onlar …………………………….. ………………….………

Отговори
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув