Минало неопределено време под условие MİŞSE/MIŞSA/Belirsiz geçmiş zamainin Şartı MİŞSE/MIŞSA

Минало неопределено време под условие  показва при изпълнение на какво условие дадено действие се случило в неопределен минал момент.  Условното изречение  в минало неопределено време в турския език се образува чрез използване на  съюза „еğer” – „ако в началото на изречението и добавяне на  наставката „– ise“ към глагола в минало неопределено време „-miş”.  Наставката „– ise“ е едно от склоненията на  допълнителният глагол-наставка “İmek и при присъединяване към корен на глагол се преобразува по правилото „2х“ на вокалната хармония   в „ –se“ или „–sa“.

 

Положителна форма

Отрицателна форма

  корен на глагола + “-mış”,“-miş”,“-muş”,“-müş” + „-se/-sa“+ лични окончания (II тип) корен на глагол + (ma, me) +  “-mış”,“-miş”,“-muş”,“-müş” + „-se/-sa“ + лични окончания (II тип)
  ако бях рязал ако не бях писал
Ben kes-miş-sa-m yaz-ma-mış-sa-m
Sen kes-miş-sa-n yaz-ma-mış-sa-n
O kes-miş-sa yaz-ma-mış-sa
Biz kes-miş-sa-k yaz-ma-mış-sa-k
Siz kes-miş-sa-niz yaz-ma-mış-sa-nız
Onlar kes-miş-ler-sa yaz-ma-mış- lar-sa
  • Eğer onlar çok çalışmamışlarsa hiç bir seyi başaramazlardı. – Ако те не са работили усилено, нямаше да са успешни.
  • Kitabı okumuşsa yarın getirsin. – Ако е прочел книгата, утре да я донесе.
  • Yemek pişmişse yiyelim. – Ако храната се е сготвила, да хапваме.
  • Bunu o söylemişse çok üzülürüm. – Ако е казал това, много ще се разстроя.
Упражнения
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув