Минало неопределено историческо време MİŞTİ/Belirsiz geçmiş zamanın hikayesi MİŞTİ – Упражнения – Отговори

 1. Напишете положителната форма на глагола в 3-то лице, единствено число в Минало неопределено историческо време MİŞTİ

o satmıştı, yakmıştı, almıştı, atmıştı, ağlamıştı, anlamıştı, kırmıştı, sıkmıştı, karışmıştı, bıkmıştı, taşımıştı, kaşımıştı, tanımıştı, ağrımıştı, koymuştu, solmuştu, kovmuştu, koşmuştu, durmuştu, vurmuştu, susmuştu, uçmuştu, uyumuştu, soğumuştu, oturmuştu, okumuştu, vermişti, gelmişti, sevmişti, gezmişti, denemişti, temizlemişti, girmişti, silmişti, bilmişti, bin mişti, erimişti, incimişti, eskimişti, ekşimişti, dökmüştü, dövmüştü, görmüştü, çözmüştü, gülmüştü, düşmüştü, sürmüştü, küsmüştü, büyümüştü, çürümüştü, yürümüştü, üşümüştü

2. Спрегнете глаголите в положителна форма на Минало неопределено историческо време MİŞTİ

ben anlamıştım, sen anlamıştın, o anlamıştı, biz anlamıştık, siz anlamıştınız, onlar anlamışlardı

ben gelmiştim, sen gelmiştin, o gelmişti, biz gelmiştik, siz gelmiştiniz, onlar gelmişlerdi

ben okumuştum, sen okumuştun, o okumuştu, biz okumuştuk, siz okumuştunuz, onlar okumuşlardı

ben görmüştüm, sen görmüştün, o görmüştü, biz görmüştük, siz görmüştünüz, onlar görmüşlerdi

3. Напишете отрицателен въпрос на глагола в 3-то лице, единствено число в Минало неопределено историческо време MİŞTİ

o satmamış mıydı? yakmamış mıydı? ağlamamış mıydı? anlamamış mıydı? kırmamış mıydı? sıkmamış mıydı? taşımamış mıydı? kaşımamış mıydı? kovmamış mıydı? koşmamış mıydı? durmamış mıydı? vurmamış mıydı? uyumamış mıydı? soğumamış mıydı? sevmemiş miydi? gezmemiş miydi? girmemiş miydi? silmemiş miydi? eskimemiş miydi? ekşimemiş miydi? dökmemiş miydi? dövmemiş miydi? gülmemiş miydi? düşmemiş miydi? büyümemiş miydi? çürümemiş miydi? yürümemiş miydi? üşümemiş miydi?

4. Попълнете многоточията с наставките за Минало неопределено историческо време MİŞTİ

 • Ben senin bunu yapmana izin vermiş miydim?
 • Sonunda Halil’e doğruları anlatmaya karar vermişti.
 • Ben bunu sana daha önce söylememiş miydim?
 • İlhan dün derse gelmemiş miydi?
 • Biz Kenan’ı düğüne davet etmemiştik.
 • Aç mısın? Biraz önce birlikte kahvaltı yapmamış mıydık?
 • Hastalıktan çok zayıflamıştı.
 • O tartışmada ona çok kırılmıştım.
 • Evi daha yeni temizlemiştim. Yine kirlenmiş.
 • Maaşların ay sonunda verileceğini söylemişlerdi.
 • Biraz önce arayıp ona müsait olmadığımı söylemiştim.
 • Onun da buraya geldiğini duyunca çok şaşırmıştım.
 • Küçükken ben de bir kere kaybolmuştum.
 • Okan bu işe girerken bana hiç birşey söylememişti.
 • O haberi duyunca günlerce ağlamıştı.
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув