Минало неопределено историческо време MİŞTİ/Belirsiz geçmiş zamanın hikayesi MİŞTİ – Упражнения

 1. Напишете положителната форма на глагола в 3-то лице, единствено число в Минало неопределено историческо време MİŞTİ
 • satmak – (o) satmıştı
 • yakmak – ……………………………
 • almak – ………………………………
 • atmak – ………………………………
 • ağlamak – …………………………..
 • anlamak – …………………………..
 • kırmak – …………………………….
 • sıkmak – …………………………….
 • karışmak – ………………………….
 • bıkmak – …………………………….
 • taşımak – ……………………………
 • kaşımak – ……………………………
 • tanımak – ……………………………
 • ağrımak – ……………………………
 • koymak – ……………………………
 • solmak – …………………………….
 • kovmak – ……………………………
 • koşmak – …………………………….
 • durmak – ……………………………
 • vurmak – ……………………………
 • susmak – …………………………….
 • uçmak – ……………………………..
 • uyumak – ……………………………
 • soğumak – …………………………..
 • oturmak – …………………………..
 • okumak – …………………………..
 • vermek – …………………………….
 • gelmek – …………………………….
 • sevmek – …………………………….
 • gezmek – …………………………….
 • denemek – ………………………….
 • temizlemek – ………………………
 • girmek – ……………………………..
 • silmek – ……………………………..
 • bilmek – ……………………………..
 • binmek – …………………………….
 • erimek – …………………………….
 • incimek – ……………………………
 • eskimek – …………………………..
 • ekşimek – ……………………………
 • dökmek – ……………………………..
 • dövmek – ……………………………
 • görmek – ……………………………..
 • çözmek – …………………………….
 • gülmek – …………………………….
 • düşmek – …………………………….
 • sürmek – …………………………….
 • küsmek – …………………………….
 • büyümek – ………………………….
 • çürümek – …………………………..
 • yürümek – …………………………..
 • üşümek – …………………………….

2. Спрегнете глаголите в положителна форма на Минало неопределено историческо време MİŞTİ

 Anlamak, Gelmek, Okumak, Görmek

Ben …………………………….. ………………….………

Sen …………………………….. ………………….………

O …………………………….. ………………….………

Biz …………………………….. ………………….………

Siz …………………………….. ………………….………

Onlar …………………………….. ………………….………

3. Напишете отрицателен въпрос на глагола в 3-то лице, единствено число в Минало неопределено историческо време MİŞTİ

 • satmak – (o) satmamış mıydı?
 • yakmak – ……………………………
 • almak – ………………………………
 • atmak – ………………………………
 • ağlamak – …………………………..
 • anlamak – …………………………..
 • kırmak – …………………………….
 • sıkmak – …………………………….
 • karışmak – ………………………….
 • bıkmak – …………………………….
 • taşımak – ……………………………
 • kaşımak – ……………………………
 • tanımak – ……………………………
 • ağrımak – ……………………………
 • koymak – ……………………………
 • solmak – …………………………….
 • kovmak – ……………………………
 • koşmak – …………………………….
 • durmak – ……………………………
 • vurmak – ……………………………
 • susmak – …………………………….
 • uçmak – ……………………………..
 • uyumak – ……………………………
 • soğumak – …………………………..
 • oturmak – …………………………..
 • okumak – …………………………..
 • vermek – …………………………….
 • gelmek – …………………………….
 • sevmek – …………………………….
 • gezmek – …………………………….
 • denemek – ………………………….
 • temizlemek – ………………………
 • girmek – ……………………………..
 • silmek – ……………………………..
 • bilmek – ……………………………..
 • binmek – …………………………….
 • erimek – …………………………….
 • incimek – ……………………………
 • eskimek – …………………………..
 • ekşimek – ……………………………
 • dökmek – ……………………………..
 • dövmek – ……………………………
 • görmek – ……………………………..
 • çözmek – …………………………….
 • gülmek – …………………………….
 • düşmek – …………………………….
 • sürmek – …………………………….
 • küsmek – …………………………….
 • büyümek – ………………………….
 • çürümek – …………………………..
 • yürümek – …………………………..
 • üşümek – …………………………….

4. Попълнете многоточията с наставките за Минало неопределено историческо време MİŞTİ

 • Ben senin bunu yapmana izin ver……………. …………….?
 • Sonunda Halil’e doğruları anlatmaya karar ver…………….
 • Ben bunu sana daha önce söyle……………. …………….?
 • İlhan dün derse gel……………. …………….?
 • Biz Kenan’ı düğüne davet et…………….
 • Aç mısın? Biraz önce birlikte kahvaltı yap……………. …………….?
 • Hastalıktan çok zayıfla…………….
 • O tartışmada ona çok kırıl…………….
 • Evi daha yeni temizle…………….. Yine kirlenmiş.
 • Maaşların ay sonunda verileceğini söyle…………….
 • Biraz önce arayıp ona müsait olmadığımı söyle……………..
 • Onun da buraya geldiğini duyunca çok şaşır…………….
 • Küçükken ben de bir kere kaybol…………….
 • Okan bu işe girerken bana hiç birşey söyle…………….
 • O haberi duyunca günlerce ağla…………….
Отговори
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув