Минало определено (свършено) време под условие-Dİ(Y)SE/DI(Y)SA/Belirli geçmiş zamainin şartı-Dİ(Y)SE/DI(Y)SA

Изречението в минало определено (свършено) време под условие в турския език се образува чрез използване на подчинителния съюз „еğer” – „ако“ в началото на изречението и добавяне на наставка „ise“ към спрегнат глагол в минало определено (свършено) време „-du”. Наставката „– ise“ е едно от склоненията на допълнителният глагол-наставка “İmek” и при присъединяване към корен на глагол се преобразува по правилото „2х“ на вокалната хармония  в „ –se“ или „–sa“. И подчиненото изречение започващо със съюза „ако“ е в минало определено (свършено) време, и главното изречение е в минало определено (свършено) време.

 

Положителна форма

Отрицателна  форма

корен на глагола + “-dı,-di,-du,-dü/-tı,-ti,-tu,-tü” + (y)+ „-se/-sa“+ лични окончания (II тип) корен на глагол + (ma, me) +  “-dı,-di,-du,-dü/-tı,-ti,-tu,-tü” + (y)+ „-se/-sa“+ лични окончания (II тип)
  бях рязал не бях писах
Ben kes-ti-(y)-se-m yaz-ma-dı-(y)-sa-m
Sen kes-ti-(y)-se-n yaz-ma-dı-(y)-sa-n
O kes-ti-(y)-se yaz-ma-dı-(y)-sa
Biz kes-ti-(y)-se-k yaz-ma-dı-(y)-sa-k
Siz kes-ti-(y)-se-niz yaz-ma-dı-(y)-sa-nız
Onlar kes-ti-ler-sa yaz-ma-dı-lar-sa
 • Eğer bilseydim sizinle giderdim.
 • Ако знаеш, щях да дойда с вас.
 • Eğer ben erken kalkabilseydim derse yetişebilirdim. Ama yetişemedim.
 • Ако бях станал рано, щях да успея да хвана часовете. Но не можах да ги хвана.
 • Eğer sen bir saat önce beni arasaydın konuşabilirdik. Ama konuşamadık.
 • Ако ми се беше звъннал преди един час, щяхме да можем да поговорим. Но не можахме да поговорим.
 • Eğer o seni görseydi benim selamımı söylerdi. Ama söylemedi.
 • Ако те беше видял, щеше да те поздрави от мен. Но не можа да те поздрави.
 • Eğer biz işten erken çıkabilseydik alışveriş yapabilirdik. Ama yapamadık.
 • Ако бяхме излезли по – рано от работа, щяхме да напазаруваме. Но не можахме да напазаруваме.
 • Eğer siz dişlerinizi fırçalasaydınız dişleriniz çürümezdi. Ama çürüdü.
 • Ако си бяхте измивали зъбите, зъбите ви нямаше да се развалят. Но се развалиха.
 • Eğer onlar biraz daha çalışsalardı sınıfı geçerlerdi. Ama geçemediler.
 • Ако бяха се потрудили малко повече, щяха да ги приемат в този клас. Но не можаха да ги приемат.
Упражнения
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув