Множествено число

В турския език множественото число на думите се образува чрез добавяне към основата на думата на окончания за множествено число (çoğul eki) -lar/ – ler (2x), които се използват по закона на Вокалната хармония. Изключение правят някой думи заети от други езици, които не приемат окончанията за множествено число по закона на Вокалната хармония. Например думата “saat”, която е от арабски произход и която дума приема окончание -ler в множествено число – “saatLER”. Други такива думи са:

 • saat (час) – saatler (часове)
 • misal (пример) – misaller (примери)
 • göl (езеро) – göller (езера)
 • seyahat (пътешествие) – seyahatler (пътешествия)
 • sembol (символ) – semboller (символи)
 • harf (буква) – harfler (букви)
 • rol (роля) – roller (роли)
 • hâl (положение) – hâller (положения)
 • sual (въпрос, питане) – sualler (въпроси)

Окончанието за множествено число в турски език винаги е ударено: kapı – lar, söz – ler

При наличие на числително име пред съществителното име окончанията за множествено число НЕ СЕ употребяват.

 • iki araba – две коли
 • yedi çocuk – седем деца
 • üç kalem – три химикала
 • 1001 gece – хиляда и една нощи

Ако обаче числителното име показва уникални явления, предмети или лица, окончанията за множествено число СЕ употребяват:

 • Ali Baba ve Kırk Haramiler – Али Баба и четиридесетте разбойници
 • Üç Silahşörler – Тримата мускетари
 • Üç Büyükler – Големите трима
 • Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler – Снежанка и седемте джуджета

Окончанията за множествено число СЕ употребяват и в лексикални комбинации (фрази, превърнали се в една дума), съдържащи количествени числа:

 • binyıl (хилядолетие) – binyıllar (хилядолетия)
 • kırkayak (стоножка) – kırkayaklar (стоножки)
 • yüzyıl (век) –  yüzyıllar (векове)

Също така, окончанията за множествено число НЕ СЕ писъединяват към съществителните имена, които следват думите kaç „колко“, birkaç „няколко“, az „малък“, çok „много“ :

 • Odada kaç pencere var?  – Колко прозорци има в стаята ви?
 • Birkaç saat sonra Londra’da olacağım.  – След няколко часа ще бъда в Лондон.
 • Az zamanınız var. – Имате малко време.
 • Cok işim var. – Имам много работа.

Когато действието се извършва от неодушевени предмети, в трето лице, множествено число, окончанията за множествено число на глагола НЕ СЕ употребяват.  Ако действието се извършва от одушевени предмети са възможни и двата варианта – с и без окончание за множествено число на глагола.

 • Yolcular durakta bekliyor (lar). – пътниците чакат на спирката.
 • Otobüsler durakta bekliyor. – автобусите чакат на спирката.

Понякога в турския език се изполват окончания за множествено число, там където в българския език се използват окончания за единствено число и обратно. 

 • İyi günler! – Добър ден!
 • İyi şanslar! – Добър шанс! Късмет!

или

 • Üç bilet – Три билета
 • Yüz gram – Сто грама

При добавяне на окончанията за множествено число [ler, lar] и в случай, че искаме да покажем и многобройност на предметите и притежание върху тях, то първо добавяме окончанията за множествено число, а след това окончанията за притежание:

çocuk-lar-ım – моите деца,
okul-lar-ım-ız – нашите училища
çiçek-ler-i – тяхните цветя
araba-lar-ınız – вашите коли
komşu-lar-ımız – нашите съседи
saat-ler-im – моите часове
sepet-ler-iniz – вашите кошници

(benim) kitap-lar-ım (моите книги) 
(senin) çiçek-ler-in (твоите цветя) 
(bizim) oyuncak-lar-ımız (нашите играчки)

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув