„Мога Да…“ в сегашно историческо време YORDU/Yeterlilik Eylemi – Şimdiki zamanin hikayesi –YORDU

 

  Положителна форма Положителен въпрос
корен на глагола + (y)+“-a/-e” +“bil”+

(i)+”yor” + “du”+ лични окончания (II тип)

корен на глагола + (y)+“-a/-e”” +“bil”+ (i)+”yor”   “mu“+(y) +“du”+ лични окончания (II тип)
  можех да взема можех ли да взема?
Ben alabiliyordum alabiliyor muydum
Sen alabiliyordun alabiliyor muydun
O alabiliyordu alabiliyor muydu
Biz alabiliyorduk alabiliyor muyduk
Siz alabiliyordunuz alabiliyor muydunuz
Onlar alabiliyordular alabiliyor muydular
  Отрицателна Форма I тип Отрицателен въпрос I тип
корен на глагол + (y)+“-a/-e” (mı,mi)+”yor” + “du”+ лични окончания (II тип) корен на глагол + (y)+“-a/-e” (mı,mi)+”yor” “mu“+(y) + “du”+ лични окончания (II тип)
  не можех да взема не можех ли да взема
Ben alamıyordum alamıyor muydum
Sen alamıyordun alamıyor muydun
O alamıyordu alamıyor muydu
Biz alamıyorduk alamıyor muyduk
Siz alamıyordunuz alamıyor muydunuz
Onlar alamıyordular alamıyorlar muydu
  Отрицателна Форма II тип Отрицателен въпрос II тип
корен на глагол + (ma/me) +(y)+“-a/-e” +“bil” +(i)+”yor” +“du”+ лични окончания (II тип) корен на глагол + (ma/me) +(y)+“-a/-e”+“bil” +(i)+”yor”

“mu“+(y)+“du”+ лични окончания (II тип)

  можех да не взема можех ли да не взема?
Ben almayabiliyordum almayabiliyor muydum
Sen almayabiliyordun almayabiliyor muydun
O almayabiliyordu almayabiliyor muydu
Biz almayabiliyorduk almayabiliyor muyduk
Siz almayabiliyordunuz almayabiliyor muydunuz
Onlar almayabiliyordular almayabiliyor muydular
  Отрицателна Форма III тип Отрицателен въпрос III тип
корен на глагол +(ama/eme) +(y)+“-a/-e” +“bil” +(i) +”yor” +“du” + лични окончания (II тип) корен на глагол +(ama/eme) +(y)+“-a/-e”” +“bil” +(i)+”yor”

“mu“+(y)+ “du”+ лични окончания (II тип)

  може и да не можех да взема може и да не можех да взема
Ben alamayabiliyordum alamayabiliyor muydum
Sen alamayabiliyordun alamayabiliyor muydun
O alamayabiliyordu alamayabiliyor muydu
Biz alamayabiliyorduk alamayabiliyor muyduk
Siz alamayabiliyordunuz alamayabiliyor muydunuz
Onlar alamayabiliyordular alamayabiliyor muydular
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув