Наложително наклонение/Gereklilik kipi – Упражнения – Отговори

 1. Образувайте положителна форма на наложително наклонение в трето лице, единствено число с дадените глаголи. 

O satmalı, yakmalı, almalı, atmalı, ağlamalı, anlamalı, başlamalı, atlamalı, kırmalı, sıkmalı, karışmalı, bıkmalı, taşımalı, kaşımalı, tanımalı, ağrımalı, koymalı, solmalı, kovmalı, koşmalı, durmalı, vurmalı, susmalı, uçmalı, uyumalı, soğumalı, oturmalı, okumalı, vermeli, gelmeli, sevmeli, gezmeli, denemeli, temizlemeli, beklemeli, izlemeli, girmeli, silmeli, bilmeli, binmeli, erimeli, incimeli, eskimeli, ekşimeli, dökmeli, dövmeli, görmeli, çözmeli, gülmeli, düşmeli, sürmeli, küsmeli, büyümeli, çürümeli, yürümeli, üşümeli.

2.  Образувайте отрицателна форма на наложително наклонение в трето лице, единствено число с дадените глаголи.

O satmamalı, yakmamalı, almamalı, atmamalı, ağlamamalı, anlamamalı, başlamamalı, atlamamalı, kırmamalı, sıkmamalı, karışmamalı, bıkmamalı, taşımamalı, kaşımamalı, tanımamalı, ağrımamalı, koymamalı, solmamalı, kovmamalı, koşmamalı, durmamalı, vurmamalı, susmamalı, uçmamalı, uyumamalı, soğumamalı, oturmamalı, okumamalı, vermemeli, gelmemeli, sevmemeli, gezmemeli, denememeli, temizlememeli, beklememeli, izlememeli, girmemeli, silmemeli, bilmemeli, binmemeli, erimemeli, incimemeli, eskimemeli, ekşimemeli, dökmemeli, dövmemeli, görmemeli, çözmemeli, gülmemeli, düşmemeli, sürmemeli, küsmemeli, büyümemeli, çürümemeli, yürümemeli, üşümemeli

3. Напишете изреченията с формите на наложително наклонение на глагола: 

 • Bugün bu kitabı bitirmeliyim.
 • Yarın teyzeme uğramalıyım.
 • Akşama kadar ödevlerini yapmalı.
 • Haftasonu odasını toplamalı.
 • Siz de annenize yardım etmelisiniz.
 • Siz önce onu dinlemelisiniz.
 • Sen kravat takmalısın.
 • Sen bu metni tercüme etmelisin.
 • Öğrencilere bu konuyu anlatmalıyız.
 • Çocuklara yanlışlarını göstermeliyiz.
 • Sınava çok iyi hazırlanmalılar.
 • Hiçbir zaman işe geç kalmamalılar.
 • Betül sınavdan en az dört almalı.
 • Personelimizi çok iyi tanımalıyız.
 • Bu havada arabayı çok dikkatli kullanmalısın.
 • Siz bu olayı polise bildirmelisiniz.

4. Образувайте положителен въпрос на наложително наклонение в трето лице, единствено число с дадените глаголи. 

O satmalı mı? yakmalı mı? ağlamalı mı? anlamalı mı? kırmalı mı? sıkmalı mı? taşımalı mı? kaşımalı mı? kovmalı mı? koşmalı mı? durmalı mı? vurmalı mı? uyumalı mı? soğumalı mı? sevmeli mi? gezmeli mi? girmeli mi? silmeli mi? eskimeli mi? ekşimeli mi? dökmeli mi? dövmeli mi? gülmeli mi? düşmeli mi? büyümeli mi? çürümeli mi? yürümeli mi? üşümeli mi?

5. Образувайте положителен въпрос на наложително наклонение в трето лице, единствено число с дадените глаголи. 

O satmamalı mı? yakmamalı mı? ağlamamalı mı? anlamamalı mı? kırmamalı mı?, sıkmamalı mı? taşımamalı mı? kaşımamalı mı? kovmamalı mı? koşmamalı mı? durmamalı mı? vurmamalı mı? uyumamalı mı? soğumamalı mı? sevmemeli mi? gezmemeli mi? girmemeli mi? silmemeli mi? eskimemeli mi? ekşimemeli mi? dökmemeli mi? dövmemeli mi? gülmemeli mi? düşmemeli mi? büyümemeli mi? çürümemeli mi? yürümemeli mi? üşümemeli mi?

6. Преведете изреченията: 

 • Трябва да реша тези проблеми. 
 • Не трябва да използвам тези думи в изречение. 
 • Трябва да пресечеш улицата на зелено. 
 • Не трябва да хвърляш боклук на земята. 
 • Трябва да си прави домашните навреме. 
 • Всеки ден трябва да учи нови думи. 
 • Вечер децата трябва да си лягат рано. 
 • Трябва да гледат всички предавания по телевизията. 
 • Трябва да ценим мнението на децата. 
 • Днес трябва да изляза рано. 
 • Със сигурност трябва да участвам в съвещанието. 
 • Не трябва да плашиш брат си. 
 • Не трябва да се храниш през нощта. 
 • Трябва често да се обаждате на семейството си. 
 • Трябва да пазим природата. 
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув