Наставки за образуване на глаголи/Fiil yapan ekleri

При присъединяване на словообразуваща наставка към едно съществително име или едно прилагателно име в турския език може да бъде образуван глагол.

  1. Наставки добавяни към съществително име за образуване на глагол„-le:

-LE

[le, la]

ağır-la-mak  – подслонявам, настанявам kalbur-la-mak – пресявам, разграничавам
ak-la-mak  – оправдавам kaşık-la-mak – греба с лъжица
algı-la-mak  – хващам, улавям, забелязвам kazık-la-mak – измамвам, побождам, пронизвам
ateş-le-mek  – горя kilit-le-mek – заключвам
av-la-mak  – ловя kol-la-mak – закрилям, браня
bağış-la-mak  – прощавам köstek-le-mek – оковавам, спъвам, ограничавам,
bağ-la-mak  – връзвам kutu-la-mak – слагам в кутия, опаковам
baş-la-mak  – започвам, стартирам leke-le-mek – опетнявам, зацапвам, позоря
belge-le-mek  – сертифицирам се mühür-le-mek – запечатвам
bes-le-mek  – грижа се за животно, отглеждам omuz-la-mak – слагам на рамо, поемам отговорност
çaba-la-mak  – полагам усилия, старая се orta-la-mak – центрирам, концентрирам, съсредоточавам се
çimdik-le-mek  – щипя, стискам, ощипвам ot-la-mak – паса
çın-la-mak  – звъня, кънтя, отеквам oy-la-mak – гласувам
damga-la-mak  – жигосвам, маркирам, обозначавам parça-la-mak – разкъсвам, правя на парчета
denge-le-mek  – балансирам sergi-le-mek – показвам, излагам на показ
düzen-le-mek  – подреждам sıra-la-mak – подреждам, слагам в ред
düz-le-mek  – изравнявам, изглаждам sol-la-mak – надминавам, подминавам, задминавам
ek-le-mek – добавям suç-la-mak – обвинявам
el-le-mek – докосвам su-la-mak – намокрям
ezber-le-mek – уча наизуст sürgü-le-mek – преграждам, препречвам
fırça-la-mak – четкам taş-la-mak – хвърлям камъни
fiş-le-mek – слагам някого в „черен списък“ teker-le-mek – търкалям се
gaga-la-mak – кълва, ужилвам, хапя tekme-le-mek – ритам
giz-le-mek – сривам, крия ter-le-mek – изпотявам се
göz-le-mek – наблюдавам tuz-la-mak – посолявам
gür-le-mek – рева, изревавам, крещя uygu-la-mak – прилагам
hiza-la-mak – подреждам се в линия, строявам се yağ-la-mak – омазнявам, намазвам
ilaç-la-mak – пръскам с пестициди, дезинфекцирам yargı-la-mak – осъждам
iş-le-mek – работя yol-la-mak – изпращам
iz-le-mek – гледам yük-le-mak – инсталирам
  1. Наставки добавяни към прилагателно име за образуване на глагол„-leş“, „-ir“:

-LEŞ

[leş, laş]

ağır-laş-mak – натежавам kaba-laş-mak – ставам груб
derin-leş-mek – задълбочавам sağır-laşmak – оглушавам
güzel-leş-mek – разкрасявам се sık-laş-mak – зачестявам

-İR

[ir, ır, er, ar]

deli-ir – de-lir-mek – побърквам се, полудявам mor-ar – mo-rar-mak – полилавявам, ставам лилав
kara-ar – ka-rar-mak – почернявам sarı-ar – sa-rar-mak – пожълтявам

Някой прилагателни имена в турския език се преобразуват в глаголи, чрез добавяне на наставки по изключение:

kırmızı-laş-mak  kızar-mak – почервенявам
kis-al-mak  – скъсявам uza-mak – удължавам
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: