Наставки за образуване на прилагателни имена

Тук ще се запознаете с практически примери как при добавяне на словообразуваща наставка към едно съществително име или глагол може да бъде образувано прилагателно име. За разлика от образуването на съществителни имена – чрез добавяне на наставки и към други съществителни, и към прилагателни, и към глаголи, тук прилагателни имена могат да бъдат образувани само чрез добавяне на наставки към съществителни имена или глаголи.

  1. Наставки добавяни към съществително име за образуване на прилагателно име
[CİL]

[cil, cıl, cül, cul, çil, çıl, çül, çul]

ben-cil (егоистичен),

ev-cil (домашен),

insan-cıl (човечен, хуманен),

ot-çul (тревопасен)

[Lİ]

[li, lı, lü, lu]

Adana-lı (от Адана),

ağaç-lı (дървесен),

akıl-lı (умен, интелигентен),

ateş-li (огнен),

at-lı (ездач, човек с кон),

ayrıntı-lı (детайлен, подробен),

bağım-lı (зависим),

bağlantı-lı (свързан, обвързан),

bah-çe-li ev (къща с градина),

başarı-lı (успешен),

becerik-li (умеещ),

besbel-li (очевиден),

bilinç-li (умишлен, осъзнат),

boya-lı (боядисан),

bulut-lu (облачно),

çamur-lu (кален),

çiçek-li (цветен, с цветя),

çiçek-li ağaç (цъфнало дърво, дърво с цветове),

cila-lı (ci*-lâ:*lı) (лакиран),

cilt-li (подвързан с твърда корица),

çizgi-li (зачертан, на райета),

çocuk-lu (с деца),

dayanık-lı (траен, издържащ),

değer-li (ценен, важен),

deneyim-li (опитен),

denge-li (балансиран),

dert-li (с ядове, в беда),

desen-li (с десен, с шарка),

dikkat-li (внимателен),

direnç-li (устойчив, издръжлив),

dokunak-lı (остър),

düşünce-li (мислещ),

duygu-lu (емоционален, чувствителен),

ev-li (женен),

falso-lu (неправилен),

fayda-lı (полезен),

geçer-li (валиден),

gerek-li (необходим),

gizem-li (мистериозен),

görev-li (който е на смяна),

görgü-lü (с добри маниери, вежлив),

görkem-li (великолепен),

güç-lü (силен),

güneş-li (слънчево),

gürültü-lü (шумен),

gurur-lu (горд),

hak-lı (прав, честен),

hata-lı (грешен),

hesap-lı (икономичен, на сметка),

heyecan-lı (развълнуван, възбуден),

hiddet-li (възмутителен),

hırs-lı (амбициозен),

his-li (чувствителен),

hız-lı (бърз),

huzur-lu (спокоен, мирен),

iki bacak-lı (друкрак),

ileri görüş-lü (предвидлив),

inanç-lı (вярващ),

isabet-li (i*sa:*bet*li) (който улучва право в целта),

istek-li (желаещ),

kanat-lı (крилат),

kanıt-lı (доказан, подкрепен с доказателства),

karar-lı (решителен),

kâr-lı (доходен, доходоносен),

kar-lı (снежно, заснежено, със сняг),

kasıt-lı (злонамерен),

kasvet-li (мрачен),

kaygı-lı (разтревожен, неспокоен),

keyif-li (радостен, в настроение),

kıl-lı (космат),

kir-li (мръсен),

kırmızı-lı kadın (жената с червеното),

kıyma-lı börek (бюрек с кайма),

kıymet-li (ценен),

kor-ku-lu (страшен, ужасяващ),

korku-lu (ужасен),

kuşku-lu (съмнителен, подозрителен),

kusur-lu (повреден, с кусури),

kuy-ruk-lu (опашат),

mantık-lı (логичен, рационален),

mayo-lu (с бански, по бански),

meme-li (бозаещ, който суче),

neşe-li (весел),

ölçü-lü (измерен),

onur-lu (горд),

örtü-lü (покрит),

paha-lı (скъп),

pamuk-lu (памучен),

pasak-lı (небрежен),

rahmet-li (починал, умрял),

renk-li (цветен),

şatafat-lı (помпозен, надут),

saygı-lı (уважителен),

şemsiye-li (с чадър),

silah-lı (въоръжен),

sis-li (мъгливо),

şiyah ceket-li adam (човек с черно яке),

sorum-lu (отговорен),

suç-lu (виновен),

su-lu (мокър),

şüphe-li (съмнителен),

sürek-li (постоянно),

süs-lü (украсен, с орнаменти),

süt-lü (с мляко),

taş kafa-lı (твърдоглав),

tat-lı (сладък),

tecrübe-li (опитен),

tehlike-li (опасен),

temkin-li (предпазлив)

tertip-li (спретнат, чист, тертиплия),

toz-lu (прашен),

tür-lü tür-lü (разнообразен, от всякакъв вид),

tuz-lu (солено),

umut-lu (надежден, с надежда),

yağmur-lu (дъждовно),

yaldız-lı (оцветен с металически цвят),

yama-lı (разпокъсан),

yarar-lı (полезен),

yaş-lı (възрастен, стар)

yay-lı (пружинен, с пружина),

yer-li (местен),

yetenek-li (талантлив),

yetki-li (упълномощен),

yıldız-lı (звезден),

yün-lü (вълнен),

yürek-li (смел, решителен),

zahmet-li (труден, неприятен),

zarar-lı (вреден),

zehir-li (отровен),

[SİZ]

[siz, sız, süz, suz]

acıma-sız (безмилостен),

ağaç-sız (незалесен, без дървета),

ahlâk-sız (неморален),

akıl-sız (глупав),

amaç-sız (безцелен),

anlam-sız (безсмислен),

annes-siz (без майка),

bağım-sız (независим, необвързан),

becerik-siz (неумеещ, некомпетентен),

bilgi-siz (невеж),

bilinç-siz (неумишлен, неосъзнат),

dayanak-sız (неоснователен, необоснован),

defo-suz (безупречен),

değer-siz (който не е ценен),

deneyim-siz (неопитен),

denge-siz (небалансиран, неуравновесен),

dikkat-siz (невнимателен),

düşünce-siz (който не мисли),

duygu-suz (безчувствен),

eğitim-siz (необразован),

gerek-siz (ненужен),

görgü-süz (неучтив),

haya-sız (безсрамен, нахален),

huy-suz (недобронамерен),

huzur-suz (неспокоен, притеснен),

imkân-sız (невъзможен),

inanç-sız (невярващ),

istek-siz (който няма желание),

kafa-sız (глупав),

kalp-siz (безсърдечен),

karar-sız (нерешителен),

kaygı-sız (безразличен),

keyif-siz (без настроение),

kıymet-siz (който не е ценен),

koku-suz (без миризма),

kontrol-suz (безконтролен), ,

korku-suz (безстрашен),

kuşku-suz (без съмнение),

kusur-suz (безупречен),

leke-siz (неопетнен),

mantık-sız (ирационален, нелогичен),

mesnet-siz (необоснован),

neden-siz (безпричинен),

neşe-siz (neş*e*siz) (тъжен),

perva:-sız (безразсъден),

renk-siz (безцветен),

saygı-sız (неуважителен),

şeker-siz (без захар),

ses-siz (тих, безгласен),

sevgi-siz (който не обича),

sorum-suz (безотговорен),

suç-suz (невинен),

surat-sız (разсърден),

ta:lih-siz (нещастен),

taban-sız (жалък),

taraf-sız (безпристрастен),

tasa-sız (безгрижен),

tasa-sız (безгрижен),

tat-sız (безвкусен),

tehlike-siz (безопасен),

temel-siz (без основи),

terbiye-siz (груб, невежлив),

tertip-siz (небрежен),

tutar-sız (несъвместим),

ümit-siz, umut-suz (безнадежден, обезверен),

uygun-suz (неудобен),

uyku-suz (останал без сън),

uyum-suz (несъвместим)

yağmur-suz (без дъжд),

yarar-sız (безполезен),

yetenek-siz (некомпетентен),

yürek-siz (плах, нерешителен),

yüz-süz (нахален, нагъл),

zarar-sız (безвреден),

[SEL]

[sel, sal]

algı-sal (сетивен),

anıt-sal (монументален),

beden-sel (физически),

belge-sel (документален),

bilim-sel (научен),

birey-sel (индивидуален),

bitki-sel (растителен),

çevre-sel (природен),

deney-sel (експериментален, емпиричен),

din-sel (религиозен),

düşün-sel (умствен, ментален),

duygu-sal (емоционален, чувствителен),

evren-sel (универсален),

fizik-sel (физичен, физически),

gelenek-sel (традиционен),

hayvan-sal (животински),

kalıt-sal (наследствен),

kamu-sal (публичен),

kavram-sal (идеен),

kimya-sal (химичен),

kır-sal (селски),

küre-sel (сферичен),

kurgu-sal (измислен),

kurum-sal (институционален, корпоративен),

onur-sal (честолюбив, почтен),

örgüt-sel (организационен),

ruh-sal (психологически),

sanat-sal (артистичен),

sayı-sal (цифров, дигитален),

simge-sel (символичен)

tanrı-sal (божествен, небесен),

tarih-sel (исторически),

tarım-sal (земеделски),

toplum-sal (социален, общностен),

ulus-sal (u*lu*sal) (национален),

us-sal (us*sal) (разумен, логичен),

yapı-sal (структурен),

yaşam-sal (жизненоважен),

yörünge-sel (орбитален),

yüzey-sel (повърхностен),

2. Наставки добавяни към глагол за образуване на прилагателно име

[İ.Cİ]

[i.ci, ı.cı, ü.cü, u.cu]

aldat-ı.cı (al*da*tı*cı) (измамен),

bulaş-ı.cı (bu*la*şı*cı) (заразен, заразителен),

del-i.ci (de*li*ci) (остър, проницателен, пронизителен),

doyur-u.cu (do*yu*ru*cu) (удовлетворен),

ez-i.ci çoğunluk (преобладаващо мнозинство),

geç-ici (ge*çi*ci) (временен, преходен),

it-i.ci (i*ti*ci) (отблъскващ, противен),

kal-ı.cı (ka*lı*cı) (траен, дълготраен),

kır-ı.cı (kı*rı*cı) (вреден, недоброжелателен),

koru-/y/u.cu (ko*ru*-yu*cu) (защитаващ),

öğüt-ü.cü (ö*ğü*tü*cü) (стържещ, скърцащ),

sars-ı.cı (sar*sı*cı) (щокиращ),

şaşırt-ı.cı (şa*şır*tı*cı) (смутен, сконфузен),

sık-ı.cı (sı*kı*cı) (скучен, досаден),

tazele-/y/i.ci (ta*ze*le*yi*ci) (освежителен),

üz-ü.cü (ü*zü*-cü) (опечален, натъжен, болезнен),

yak-ı.cı (ya*kı*cı) (запален, горящ),

yan-ı.cı (ya*nı*cı) (възпламеняем, огнеопасен),

yarat-ı.cı (ya*ra*tı*cı) (творчески, изобретателен),

yık-ı.cı (yı*kı*cı) (разрушителен, опустошителен),

[İK]

[ik, ık, ük, uk, ek, ak]

aç-ık (a*çık) (отворен),

art-ık (ar*tık) (вече, занапред),

bat-ık (ba*tık) (потопен),

çatla-ak (çat*lak) (попукан, сцепен),

çek-ik (çe*kik) (полегат, леко наклонен),

çık-ık (çı*kık) (изкълчен, изместен, изваден),

çürü-ük (çü*rük) (прогнил, разложен, западнал),

del-ik (de*lik) (пробеден, продупчен),

eğ-ik (e*ğik) (наклонен, изкривен),

ez-ik (e*zik) (нещастен, окаян, потиснат),

gevşe-ek (gev*şek) (отпуснат, хлабав, вял, небрежен)

göç-ük (gö*çük) (сринат, провален),

kaç-ak (ka*çak) (избягал)

kaç-ık (ka*çık) (побъркан, странен, глупав),

kır-ık (kı*rık) (счупен),

kork-ak (kor*kak) (страхлив),

ürk-ek (ür*kek) (боязлив, плах, плашлив),

! Последната сричка на думата е под ударение.

[KİN]

[gin, gın, gün, gun, kin, kın, kün, kun]

az-gın (свиреп, бурен, страстен),

bas-kın (доминиращ),

bez-gin (нещастен, окаян злочест),

bit-kin (обезсърчен, депресиран, изтощен),

dol-gun (закръглен, пълничък),

dur-gun (застоял, муден),

düz-gün (гладък, спокоен),

et-kin (ефективен, активен),

et-kin (функционален),

geç-kin (престоял, презрял),

ger-gin (напрегнат),

iliş-kin (относителен, сравнителен),

kes-kin (остър, интензивен),

kız-gın (ядосан),

küs-kün (обиден, оскърбен),

ol-gun (зрял, узрял),

öz-gün (автентичен, оригинален, истински),

piş-kin (бещ, обигран),

şaş-kın (учуден, удивен),

say-gın (почтен, честен, благороден),

seç-kin (избран, виден, отличен),

sol-gun (избелял, посърнал, повяхнал),

sus-kun (тих),

uy-gun (подходящ, удобен),

üz-gün (съжаляващ, каещ се),

yat-kın (склонен да направи, предразположен)

yay-gın (обичаен, често срещан),

yor-gun (уморен),

[İR]

[er, ar]

ak-ar su (течаща вода),

çal-ar saat (ça*lar) (алармен часовник, звънящ часовник),

gül-er yüz (усмихнато лице),

koş-ar adım (темпо на бягане),

uyu-ur gez-er (сомнамбул).

[EN]

[en, an]

art-an (ar*tan) (увеличаващ),

bağla-/y/an (bağ*la*-yan) (свързващ се),

bekle-/y/en (bek*le*yen) (чакащ),

bitme-/y/en (bit*me*yen) (неспиращ, несвърсващ)

çalş-an (ça*lı*şan) (работещ),

dilimle-/y/en (di*lim*le*yen) (нарязан на филийки),

dön-en (dö*nen) (обръщащ се, връщащ се),

geliş-en (ge*li*şen) (развиващ се),

gülümse-/y/en (gü*lüm*se*yen) (усмихнат),

kes-en (ke*sen) (отрязан, нарязан),

konuş-an (ko*nu*şan) (говорещ),

koş-an (ko*şan) (тичащ),

öpüş-en (ö*pü*şen) (целуващ),

sol-an (so*lan) (избелял),

yürü-/y/en (yü*rü*yen) (ходещ),

[MİŞ]

[miş, mış, müş, muş]

aydınlan-mış (просветлен, просветен, осветлен),

bağlan-mış (свързан, обвързан),

bayıl-mış, (припаднал),

beyazlaş-mış (избледнял, побелял),

boşan-mış (разведен),

değiş-miş (променен),

don-muş (замръзнал),

düğüm-len-miş (закопчан),

ertelen-miş (отложен, отсрочен),

geliş-miş (развит),

geliştiril-miş (развит),

karış-mış (объркан, смесен),

kayna-mış (сварен),

kızar-mış (пържен, почервенял),

kızartıl-mış (пържен),

kokuş-muş (мръсен, нечист, неприличен)

örül-müş (изплетен),

sol-muş (избелял, посърнал, повехнал),

tasarlan-mış (планиран, преднамерен),

unutulma-mış (незабравим),

unutul-muş (забравен),

üretil-miş (произведен),

yıkan-mış (измит),

zorlan-mış (принуден),

! Наставката [MIŞ] винаги е под ударение.

[SEL]

[sel, sal]

düşün-sel (умствен, интелектуален),

gör-sel (визуален),

işit-sel (слухов, аудио, звуков)

uy-sal (отстъпчив, услужлив),

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув