Наставки за образуване на съществителни имена

Тук ще се запознаете с практически примери как при добавяне на словообразуваща наставка към едно съществително име, прилагателно име или глагол може да бъде образувано друго ново съществително име, което има различно значение и употреба в турския език. 

1. Наставки добавяни към едно съществително име за образуване на друго съществително име

[Cİ]

[ci, cı, cü, cu, çi, çı, çü, çu]

aş-çı (готвач),

balık-çı (рибар),

börek-çi (някой, който прави или продава бюреци),

boya-cı (бояджия),

çiçek-çi (цветар),

demir-ci (железар),

diş-çi (зъболекар),

göz-cü (нощен пазач, някой който гледа),

halter-ci (щангист)

ka-çak-çı (контрабандист),

kahve-ci (продавач на кафе),

kale-ci (вратар),

kira-cı (рентиер),

milliyet-çi (националист),

mobilya-cı (мебелист),

musluk-çu (водопроводчик),

ok-çu (стрелец с лък),

peynir-ci (продавач на сирене),

politika-cı (политик),

posta-cı (пощальон),

saat-çi (човек поправящ или продаващ часовници),

sanat-çı (артист),

şarkı-cı (певец),

sepet-çi (кошничар),

söz-cü (говорител),

süt-çü (млекар),

tur-şu-cu (продавач на туршия),

üzüm-cü (продавач на грозе),

yaban-cı (чужденец),

yol-cu (пътник),

! Когато съществителното име завършва на гласен звук или на звучен съгласен звук и към него добавяме наставката [Cİ], тогава наставката се променя съгласно правилата на вокалната хармония – ci, cı, cü, cu. Когато съществителното име завършва на беззвучен съгласен звук и към него добавяме наставката [Cİ], тогава /c/ се озвучава и преминава в /ç/, като наставката отново се променя съгласно правилата на вокалната хармония – çi, çı, çü, çu.

[LİK]

[lik, lık, lük, luk]

(събирателно)

ağız-lık (цигаре),

anne-lik (майчинство),

çaydan-lık (чайник),

 çocuk-luk (детство),

çokevli-lik (полигамия),

dost-luk (приятелство),

düşman-lık (враждебност),

evlat-lık (осиновяване),

gece-lik (пижама, нощница),

göz-lük (очила),

güven-lik (сигурност),

kahraman-lık (героизъм)

kitap-lık (библиотечка),

kulak-lık (хендсфри),

maskara-lık (глупости),

meyve-lik (фруктиера),

mezar-lık (гробище),

odun-luk (дърварник),

ön-lük (престилка),

şeker-lik (захарница),

soytarı-lık (лудории, палячовщина),

tuz-luk (солница),

[Cİ-LİK]

[ci.lik, cı.lık, cü.lük, cu.luk, çi.lik, çı.lık, çü.lük, çu.luk]

aş-çı.lık (готварство),

av-cı.lık (ловджийство),

balık-çı.lık (риболов),

çiçek-çi.lik (цветарство),

çif-çi.lik (фермерство),

çöp-çü.lük (боклукчийство)

fal-cı.lık (предсказателство, гадаене),

hava-cı.lık (авиация),

kaçak-çı.lık (контрабанда),

meyve-ci.lik (плодопроизводство, продаване на плодове),

ön-cü.lük (лидерство),

tefe-ci.lik (лихварство),

yol-cu-luk (пътуване),

[CİK]

[cik, cık, cük, cuk, çik, çık, çük, çuk] (умаляване)

ağaç-çık (дръвче, храст),

eşek-çik (магаренце),

ev-cik (къщичка),

kadın-cık (женичка),

kapı-cık (вратичка),

köprü-cük (мостче),

kutu-cuk (кутийка),

tosun-cuk (пухкаво дебеличко здраво бебе)

[CE.ĞIZ]

[ce.ğiz, ca.ğız, çe.ğiz, ça.ğız] (наивност, безсилие да се направи нещо)

hayvan-cağız (бедничкото животинче),

kedi-ceğiz (бедничкото котенце),

kız-cağız (бедничкото момиче),

köpek-çeğiz (бедничкото куче),

kuş-çağız (бедничкото пиленце)

[CE]

[ce, ca, çe, ça]

(езици)

Alman-ca (немски език),

Arap-ça (арабски език),

Çin-ce (китайски език),

Fransız-ca (френски език),

İngiliz-ce (английски език),

İspanyol-ca (испански език),

İtalyan-ca (италиански език),

Japon-ca (японски език),

Rum-ca (гръцки език)

Rus-ça (руски език),

Türk-çe (турски език),

2. Наставки добавяни към прилагателно име за образуване на съществително име

[LİK]

[lik, lık, lük, luk]

aç-lık (глад),

alışkan-lık (привикване, навик),

aptal-lık (глупост),

arsız-lık (наглост, нахалство),

aşağılık kompleksi (комплекс за малоценност),

avare-lik (a:*va:*re*lik) (леност),

bağışık-lık (имунитет),

bayağı-lık (баналност, вулгарност, клише),

benzer-lik (подобие, прилика),

bilgisiz-lik (cahil-lik) (невежество),

bol-luk (изобилие),

boş-luk (празнота),

budala-lık, ahmak-lık (глупост, идиотщина)

çirkin-lik (грозота),

dayanıklı-lık (трайност, издръжливост),

deli-lik (лудост),

derin-lik (дълбочина),

dürüst-lük (честност),

düşman-lık (враждебност),

düşüncesiz-lik (недомислие),

duygusal-lık (чувственост, чувствителност),

evli-lik (брак),

gayretkeş-lik (усърдие),

geniş-lik (ширина),

geveze-lik (бъбривост, приказливост),

güç-lük (беда, несполука, трудност),

güzel-lik (красота),

hovarda-lık (разточителство),

iyimser-lik (оптимизъм),

kaba-lık (грубост),

karamsar-lık (песимизъм),

kararlı-lık (решителност),

kararsız-lık (колебание, несигурност, нестабилност, непоследователност),

kepaze-lik (позор, скандал),

kibar-lık (доброта, учтивост),

kira-lık (ki*ra:*lık) (отдаване под наем)

kırmızı-lık (червенина),

kıt-lık (глад),

kızgın-lık (яд),

kolay-lık(леснота),

kötü-lük (лошотия, дяволия),

kötümser-lik (песимизъм),

kurak-lık (сухота),

küresel-lik (сферичност, глобализъм),

kurnaz-lık (лукавство),

küstah-lık (нахалство),

misafirsever-lik (гостоприемство),

mutsuz-luk (нещастие),

özel-lik (специалност, особеност),

özgün-lük (оригиналност),

özgür-lük (свобода),

sarkıntı-lık (безпокойство),

saydam-lık (прозрачност),

sersem-lik (замайване, замаяност),

sessiz-lik (тишина),

sıcak-lık (топлина),

sorumlu-luk (отговорност),

sorumsuz-luk (безотговорност),

sürekli-lik (непрекъснатост),

tembel-lik (мързел),

tutarsız-lık (непоследователност),

üret-ken-lik (продуктивност),

ürkek-lik (стеснителност, притеснителност),

utangaç-lık (срамежливост),

uzak-lık (дистанция),

uzun-luk (дължина),

vatansever-lik (патриотизъм),

vurdumduymaz-lık (безсърдечност, безстрастие),

yakın-lık (близост),

yalnız-lık (самота),

yaşlı-lık (старост),

yok-luk (бедност, отсъствие, несъществуване),

yüksek-lik (висота),

yüzeysel-lik (плиткост, повърхностност),

3. Наставки добавяни към глагол за образуване на съществително име

[İ]

[i, ı, ü, u]

aç-ı (a*çı) (ъгъл, гледна точка),

art-ı (ar*tı) (пулс),

başar-ı (ba*şa*rı) (успех),

bat-ı (ba*tı) (запад),

böl-ü (bö*lü) (делено, знак за деление, наклонена черта),

çarp-ı (кръст, знак за умножение),

çat-ı (ça*tı) (покрив),

dinlet-i (концерт),

diz-i (di*zi) (низ, верига, сериал, последователност),

doğ-u (do*ğu) (изток),

dürt-ü (dür*tü) (стимул, импулс),

duy-u (du*yu) (сетиво),

gez-i (ge*zi) (пътуване, пътешествие),

göm-ü (gö*mü) (съкровище),

güldür-ü (комедия)

kok-u (ko-ku) (миризма, аромат),

kork-u (kor*ku) (страх),

koş-u (ko*şu) (тичане),

ölç-ü (öl*çü) (мярка, размер),

öl-ü (ö*lü), (мъртвец, покойник, труп),

ört-ü (ör*tü) (покривало),

sor-u (so*ru) (въпрос),

tak-ı (ta*kı) (бижутерия, накити),

tart-ı (tar*tı) (везна),

yap-ı (ya*pı) (строене, правене),

yat-ı (ya*tı) (лягане),

yaz-ı (ya*zı) (писмо, текст),

yet-i (ye*ti) (способност),

[İM]

[im, ım, üm, um, em, am]

açıl-ım (a*çı*lım) (изясняване на някаква тема),

ak-ım (a*kım) (настояще, текущо),

al-ım (a*lım) (поръчка),

al-ım, sat-ım (a*lım, sa*tım) (покупка, продажба),

anla-am (an*lam) (значение),

benzeş-im (ben*ze*şim) (подобие, прилика),

biliş-im (bi*li*şim) (инфоматика),

bir salkım üzüm (чепка грозде),

çal-ım (ça*lım) (финт),

çek-im (çe*kim) (привличане),

çiz-im (çi*zim) (рисуване),

çöz-üm (çö*züm) (решение),

de/y/-im (de*yim) (изразяване),

dene-/y/im (de*ne*-yim) (опит),

denkle-em (denk*lem) (уравнение),

devin-im (de*vi*nim) (движение),

dön-em (dö*nem) (период),

dönüş-üm (dö*nü*şüm) (трансформация),

ek-im (e*kim) (Октомври),

ekle-em (ek*lem) (присъединяване),

geç-im (ge*çim) (преживяване, нещо е преминало),

geliş-im (ge*li*şim) (развитие),

geril-im (ge*ri*lim) (напрежение),

giy-im (gi*yim) (облекло),

gözle-em (göz*lem) (наблюдение),

iletiş-im (i*le*ti*şim) (комуникация),

karış-ım (ka*rı*şım) (намеса, бъркане в чужди работи),

kavra-am (kav-*ram) (понятие, концепция),

kıy-ım (kı*yım) (клане),

öl-üm (ö*lüm) (смърт),

salk-ım (sal*-kım) (струпване),

say-ım (sa*yım) (преброяване),

seç-im (se*çim) (избор),

söyle-em (söy*lem) (изразяване),

sür-üm (версия, издание),

tasar-ım (ta*sa*rım) (дизайн, декорация),

tüket-im (tü*ke*tim) (потребление),

üret-im (ü*re*tim) (продукция),

uy-um (u*yum) (съответствие)

yaklaş-ım (yak*la*şım) (приближаване),

yalıt-ım (ya*lı*tım) (изолация)

yaşa-am (ya*şam) (живот, живеене),

yatır-ım (ya*tı*rım) (инвестиция),

yık-ım (yı*kım) (бедствие, разрушение),

yut-um (yu*dum) (глътка),

[İK]

[ik, ık, ük, uk, ek, ak]

ada-ak (a*dak) (давам обет, клетва пред себе си),

aksır-ık (ak*sı*rık) (кихане),

art-ık (ar*tık) (вече, занапред),

bat-ık (ba*tık) (потъване, потапяне),

belle-ek (bel*lek) (памет),

ben-ek (be*nek) (петно, точица, луничка),

bulaş-ık (bu*la*şık) (мръсни чинии),

çatla-ak (çat*lak) (цепнатина)

çık-ık (çı*kık) (разместване),

çiz-ik (çi*zik) (драскотина),

çürü-ük (çü*rük) (гниене),

dayan-ak (da*ya*nak) (подкрепа, подпора),

del-ik (de*lik) (дупка),

dene-ek (de*nek) (експериментален обект или животно),

dön-ek (dö*nek) (някой, на когото не може да се има доверие, изменник),

döşe-ek (dö*şek) (матрак, дюшек),

düzen-ek (dü*ze*nek) (механизъм, устройство, приспособление),

ele-ek (e*lek) (сито, решето, цедка),

eş-ik (e*şik) (праг),

gevşe-ek (хлабав, отпуснат, свободен)

kaç-ak (ka*çak) (беглец),

kapa-ak (ka*pak) (капак),

kay-ak (ka*yak) (ски),

kay-ık (ka*yık) (лодка),

kayna-ak (kay*nak) (източник, извор, произход),

kaz-ık (ka*zık) (кол, прът),

kes-ek (ke*sek) (буца пръст, чим),

kes-ik (ke*sik) (рязане),

öksür-ük (ök*sü*rük) (кашлица),

ölç-ek (öl*çek) (скала за измерване),

saç-ak (sa*çak) (бретон),

sar-ık (sa*rık) (тюрбан),

tapın-ak (ta*pı*nak) (храм),

tara-ak (ta*rak) (гребен),

tekerle-ek (te*ker*lek) (колело),

tükür-ük (tü*kü*rük) (плюене, слюнка),

uç-ak (u*çak) (самолет),

yama-ak (ya*mak) (помощник, упълномощено лице),

yan-ak (ya*nak) (буза),

yar-ık (ya*rık) (пукнатина, цепнатина на земята, на път, на дърво),

yat-ak (ya*tak) (легло),

yırt-ık (yır*tık) (цепнатина на дреха, например на коленете на дънки),

[Gİ]

[gi, gı, gü, gu, ki, kı, kü, ku]

al-gı (възприятие);

as-kı (закачлка);

at-kı (шал);

bas-kı (натиск);

bit-ki (билка);

bul-gu (откриване, намиране)

çal-gı (музикален инструмент);

çiz-gi (линия);

coş-ku (ентусиазъм, еуфория);

der-gi (списание, журнал);

diz-gi (композиция, набор);

dol-gu (пълнеж);

duy-gu (чувство);

et-ki (впечатление);

ez-gi (мелодия);

gör-gü (грация, елегантност);

gör-gü (добри маниери);

iç-ki (алкохолно питие);

kat-kı (принос, помощ);

kes-ki (длето);

kork-ku (страх) (Двойното “k” отпада);

kur-gu (измислица, спекулация);

ol-gu (факт);

ör-gü (плетиво);

sal-gı (секрет, секреция);

sar-gı (бинт, превръзка);

say-gı (уважение);

ser-gi (изложба, изложение, представяне);

sev-gi (любов, обичане);

sez-gi (предчувствие, интуиция);

sor-gu (разпит);

sür-gü (резе, мандало, ключалка, болт);

tep-ki (реакция, отговор);

tut-ku (страст, амбиция);

ver-gi (такси, налози, данъци);

vur-gu (ударение, акцент);

yanıl-gı (грешка, заблуда);

yar-gı (присъда);

yaz-gı (карма, съдба);

yer-gi (сатира);

yet-ki (власт);

[EÇ]

[eç, aç]

ayır-aç (ay*raç) (разделител)

deme-eç (de*meç) (заявление, декларация),

sark-aç (sar*kaç) (махало),

sür-eç (sü*reç) (процес, процедура),

tık-aç (tı*kaç) (запушалка, тапа, стопер),

[EY]

[ey, ay]

dene-ey (de*ney) (експеримент, опит),

düş-ey (dü*şey) (вертикален),

ol-ay (o*lay) (случай, събитие),

uza-ay (u*zay) (космос)

yap-ay (ya*pay) (изкуствен, неестествен, фалшив),

yat-ay (ya*tay) (хоризонтален),

yüz-ey (yü*zey) (повърхност),

[İ.Cİ]

[i.ci, ı.cı, ü.cü, u.cu]

al-ı.cı (a*lı*cı) (получател),

bak-ı.cı (ba*kı*cı) (гледач),

bebek bakıcısı (детегледач),

böl-ü.cü (bö*lü*cü) (сепаратист, разделител),

dinle-/y/i.ci (din*le*yi*ci) (слушател),

doyur-u.cu (do*yu*ru*cu) (задоволен, удовлетворен),

inandır-ı.cı (i*nan*dı*rı*cı) (достоверен, убедителен),

kal-ı.cı (ka*lı*cı) (траен, постоянен, устойчив),

koş-u.cu (ko*şu*cu) (бегач),

öldür-ü.cü (öl*dü*rü*cü) (смъртоносен, фатален)

sat-ı.cı (sa*tı*cı) (продавач),

tara-/y/ı.cı (ta*ra*yı*cı) (скенер),

tut-u.cu (tu*tu*cu) (консерватор),

yaz-ı.cı (ya*zı*cı) (принтер),

yüz-ü.cü (yü*zü*cü) (плувец),

! В случай, че глаголът завършва на гласен звук и добавяната наставка започва също с гласен звук, меджу тях се вмъква свързваща съгласна /y/

[E.CEK]

[e.cek, a.cak]

aç-a.cak (a*ça*cak) (отварячка),

çek-e.cek (çe*ke*cek) (обувалка),

gel-e.cek (ge*le*cek) (бъдеще),

sil-e.cek (si*le*cek) (почистваща кърпа),

yak-a.cak (ya*ka*cak) (гориво)

[MEK]:

[mek, mak]

çak-mak (запалка),

ek-mek (хляб),

kay-mak (сметана)

ye-mek (ядене),

[ME]

[me, ma]

as-ma (лоза),

aydınlan-ma (просвета, осветеност),

bas-ma (bas*ma) (щампа),

dene-me (есе, опит, проба),

dol-ma (пълнен зеленчук с ориз или друго),

dondur-ma (сладолед),

döv-me (татуировка),

haşla-ma (варене),

in-me (in*me) (удар, инсулт),

kavur-ma (пържене),

kaz-ma (кирка),

kıy-ma (kıy*ma) (кайма),

yüz-me (yüz*me) (плуване)

[CE]

[ce, ca]

bil-me-ce (bil*me*ce) (загадка, гатанка),

çekme-ce (çek*me*ce) (чекмедже),

düşün-ce (dü*şün*ce) (мисъл),

düzme-ce (düz*me*ce) (подправен фалшив лъжлив),

eğlen-ce (eğ*len*ce) (забавление),

gülme-ce (gül*me*ce) (комедия)

[İN.Tİ]

[in.ti, ın.tı, ün.tü, un.tu, en.ti, an.tı]

ak-ın.tı (a*kın*tı) (течение, поток),

al-ın.tı (a*lın*tı) (цитат),

bağla-an.tı (bağ*-lan*tı) (връзка, линк),

bekle-en.ti (bek*len*ti) (очакване),

bula-an.tı (bu*lan*tı) (колебание, опасение),

bul-un.tu (bu*lun*tu), (находка, намерена вещ, антика),

çarp-ın.tı (çar*pın*tı) (пулсация, туптене),

çık-ın.tı (çı*kın*tı) (издутина, изпъкналост)

çök-ün.tü (çö*kün*tü) (развалина, руина, отломки),

dök-ün.tü (dö*kün*tü) (отпадък, остатък, боклук),

ekle-en.ti (ek*len*ti) (добавка, допълнение),

es-in.ti (e*sin*ti) (бриз),

gez-in.ti (ge*zin*ti) (разходка),

gir-in.ti (gi*rin*ti) (вдлъбнатина),

gör-ün.tü (gö*rün*tü) (изображение),

il-in.ti (i*lin*ti) (връзка),

kal-ın.tı (ka*-lın*tı) (остатък, останка),

kaşı-ın.tı (ka*şın*tı) (сърбеж),

kaz-ın.tı (ka*zın*tı) (останки),

kes-in.ti (ke*sin*ti) (изваждане, спиране, прекъсване),

kır-ın.tı (kı*rın*tı) (троха, среда на хляб),

kur-un.tu (ku*run*tu) (неоснователно подозрение),

rastla-an.tı (ras*lan*tı) (съвпадение),

salla-an.tı (sal*lan*tı) (тръс, тресене),

sapla-an.tı (sap*lan*tı) (мания, фикс идея, обсебване),

sık-ın.tı (sı*kın*tı) (скука, отегчение),

sız-ın.tı (sı*zın*tı) (изпускане, изтичане),

söyle-en.ti (söy*len*ti) (слух, мълва),

tak-ın.tı (ta*kın*tı) (фиксация, мания),

topla-an.tı (top*lan*tı) (събрание),

[İŞ]

[iş, ış, üş, uş]

ak-ış (a*kış) (плавност, гладкост),

al-ış ver-iş (a*lış / ve*riş) (пазаруване),

anla-/y/ış (an*la*yış) (разбирателство),

at-ış (a*tış), (хвърляне, изхвърляне),

bak-ış (ba*kış) (поглед) ,

bekle-/y/iş (bek*le*yiş) (чакане),

benze-/y/iş (ben*ze*yiş) (прилика, подобие),

bul-uş (bu*luş) (откритие),

çık-ış (çı*kış) (изход, излизане),

çök-üş (çö*küş) (припадане),

davran-ış (dav*ra*nış) (поведение, държание),

diren-iş (di*re*niş) (съпротива, неподчинение),

diril-iş (di*ri*liş) (възкресение, възраждане),

dizil-iş (di*zi*liş) (последователност, поредица),

dokun-uş (do*ku*nuş) (докосване),

dön-üş (dö*nüş) (връщане),

dur-uş (du*ruş) (позиция),

düş-üş (dü*şüş) (упадък, падане),

gel-iş (ge*liş) (пристигане, идване),

gir-iş (gi*riş) (вход, влизане),

git-iş (gi*diş) (отиване, заминаване),

görün-üş (gö*rü*nüş) (изглед, външност, изглеждане),

gör-üş (gö*rüş) (мение, как гледаш на нещо, гледна точка),

gör-üş birliği (gö*rüş / bir*li*ği) (споразумение, консенсус),

haykır-ış (hay*kı*rış) (писък, вик),

kaç-ış (ka*çış) (бягство),

kapan-ış (ka*pa*nış) (затваряне),

kurtul-uş (kur*tu*luş) (освобождаване, спасяване),

kurul-uş (ku*ru*luş) (създаване),

sat-ış (sa*tış) (продажба),

sür-üş (sü*rüş) (шофиране),

tüken-iş (tü*ke*niş) (изтощение),

yakar-ış (ya*ka*rış) (обжалване, апел),

yalvar-ış (yal*va*rış) (умоляване),

yüksel-iş (yük*se*liş) (възход, растеж),

yürü-/y/üş (yü*rü*yüş) (ходене)

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув