Продължете към съдържанието

Наставки за образуване на съществителни имена (Ad yapan ekleri)

При присъединяване на словообразуваща наставка към едно съществително име, прилагателно име или корен на глагол в турския език може да бъде образувано ново съществително име, което има различно речниково значение и употреба.

! В случай, че коренът на глагола завършва на гласен звук и присъединяваната наставка също започва с гласен звук, между тях се вмъква свързващ съгласен звук (y).

! В случай, че коренът на глагола завършва на гласен звук и присъединяваната наставка започва със същия гласен звук, то двата идентични гласни звукове се сливат.

! В случай, че съществителното име завършва на твърд съгласен звук и към него се присъединява  наставка започваща с буквата „c“, първата буква от наставката се преобразува, като “c” преминава в “ç”, с цел “втвърдяване” и хармониране на наставката с последния съгласен звук в основната дума (Правилото FıSTıKÇı ŞaHaP).

Упражнения

 

Наставки присъединявани към съществително име за образуване на друго съществително име

„-CI“, „-lIk“, „-CIk“, „-CAğIz“, „-CA“, „-DAş“

CI

[-ci, -cı, -cü, -cu, -çi, -çı, -çü, -çu]

Наставката „-ci“ се присъединява към съществителни имена, за да образува наименованията на лица, които се занимават с някаква професия или споделящи някакви убеждения.

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати