Наставки за образуване на съществителни имена/Ad yapan ekleri

При добавяне на словообразуваща наставка към едно съществително име, прилагателно име или корен на глагол в турския език може да бъде образувано ново съществително име, което има различно речниково значение и употреба.

! В случай, че коренът на глагола завършва на гласен звук и добавяната наставка също започва с гласен звук, между тях се вмъква свързващ съгласен звук (y).

! В случай, че коренът на глагола завършва на гласен звук и добавяната наставка започва със същия гласен звук, то двата идентични гласни звукове се сливат.

! В случай, че съществителното име завършва на твърд съгласен звук и към него се присъединява  наставка започваща с буквата „c“, първата буква от наставката се преобразува, като “c” преминава в “ç”, с цел “втвърдяване” и хармониране на наставката с последния съгласен звук в основната дума (Правилото FıSTıKÇı ŞaHaP).

  1. Наставки добавяни към съществително име за образуване на друго съществително име „– ci“, „-lik“, „-ci-lik“, „-cik“, „-ce.ğiz“, „-ce“

[ci, cı, cü, cu, çi, çı, çü, çu]

aş-çı – готвач musluk-çu – водопроводчик
balık-çı – рибар ok-çu – стрелец с лък
börek-çi – някой, който прави или продава бюреци peynir-ci – продавач на сирене
boya-cı – бояджия politika-cı – политик
çiçek-çi – цветар posta-cı – пощальон
demir-ci – железар saat-çi – човек поправящ или продаващ часовници
diş-çi – зъболекар sanat-çı – артист
göz-cü – нощен пазач, някой който гледа şarkı-cı – певец
halter-ci – щангист sepet-çi – кошничар
ka-çak-çı – контрабандист söz-cü – говорител
kahve-ci – продавач на кафе süt-çü – млекар
kale-ci – вратар tur-şu-cu – продавач на туршия
kira-cı – рентиер üzüm-cü – продавач на грозде
milliyet-çi – националист yaban-cı – чужденец
mobilya-cı – мебелист yol-cu – пътник

-LİK

[lik, lık, lük, luk] (събирателно)

ağız-lık – цигаре kahraman-lık – героизъм
anne-lik – майчинство kitap-lık – библиотечка
çaydan-lık – чайник kulak-lık – хендсфри
çocuk-luk – детство maskara-lık – глупости
çokevli-lik – полигамия meyve-lik – фруктиера
dost-luk – приятелство mezar-lık – гробище
düşman-lık – враждебност odun-luk – дърварник
evlat-lık – осиновяване ön-lük – престилка
gece-lik – пижама, нощница şeker-lik – захарница
göz-lük – очила soytarı-lık – лудории, палячовщина
güven-lik – сигурност tuz-luk – солница

-Cİ-LİK

[ci.lik, cı.lık, cü.lük, cu.luk, çi.lik, çı.lık, çü.lük, çu.luk]

aş-çı.lık – готварство hava-cı.lık – авиация
av-cı.lık – ловджийство kaçak-çı.lık – контрабанда
balık-çı.lık – риболов meyve-ci.lik – плодопроизводство, продаване на плодове
çiçek-çi.lik – цветарство ön-cü.lük – лидерство
çif-çi.lik – фермерство tefe-ci.lik – лихварство
fal-cı.lık – предсказателство, гадаене yol-cu.luk – пътуване

-CİK

[cik, cık, cük, cuk, çik, çık, çük, çuk] (умаляване)

ağaç-çık – дръвче, храст kapı-cık – вратичка
eşek-çik – магаренце köprü-cük – мостче
ev-cik – къщичка kutu-cuk – кутийка
kadın-cık – женичка tosun-cuk – пухкаво дебеличко, здраво бебе

-CE.ĞIZ

[ce.ğiz, ca.ğız, çe.ğiz, ça.ğız] (наивност, безсилие да се направи нещо)

hayvan-cağız – бедничкото животинче kız-cağız – бедничкото момиче
kedi-ceğiz – бедничкото котенце köpek-çeğiz – бедничкото куче

-CE

[ce, ca, çe, ça] (езици)

Alman-ca – немски език İtalyan-ca – италиански език
Arap-ça – арабски език Japon-ca – японски език
Çin-ce – китайски език Rum-ca – гръцки език
Fransız-ca – френски език Rus-ça – руски език
İngiliz-ce – английски език Türk-çe – турски език
İspanyol-ca – испански език Bulgar-ca – български език

2. Наставки добавяни към прилагателно име за образуване на съществително име„-lik“

-LİK

[lik, lık, lük, luk] (събирателно)

aç-lık – глад kırmızı-lık – червенина
ahmak-lık – глупост, идиотщина kıt-lık – глад
alışkan-lık – привикване, навик kızgın-lık – яд
aptal-lık – глупост kolay-lık- леснота
arsız-lık – наглост, нахалство kötü-lük – лошотия, дяволия
aşağı-lık kompleksi – комплекс за малоценност kötümser-lik – песимизъм
avare-lik – леност kurak-lık – сухота
bağışık-lık – имунитет küresel-lik – сферичност, глобализъм
bayağı-lık – баналност, вулгарност, клише kurnaz-lık – лукавство
benzer-lik – подобие, прилика küstah-lık – нахалство
bilgisiz-lik – невежество misafirsever-lik – гостоприемство
bol-luk – изобилие mutsuz-luk – нещастие
boş-luk – празнота özel-lik – специалност, особеност
budala-lık – глупост, идиотщина özgün-lük – оригиналност
çirkin-lik – грозота özgür-lük – свобода
dayanıklı-lık – трайност, издръжливост sarkıntı-lık – безпокойство
deli-lik – лудост saydam-lık – прозрачност
derin-lik – дълбочина sersem-lik – замайване, замаяност
dürüst-lük – честност sessiz-lik – тишина
düşman-lık – враждебност sıcak-lık – топлина
düşüncesiz-lik – недомислие sorumlu-luk – отговорност
duygusal-lık – чувственост, чувствителност sorumsuz-luk – безотговорност
evli-lik – брак sürekli-lik – непрекъснатост
gayretkeş-lik – усърдие tembel-lik – мързел
geniş-lik – ширина tutarsız-lık – непоследователност
geveze-lik – бъбривост, приказливост üret-ken-lik – продуктивност
güç-lük – беда, несполука, трудност ürkek-lik – стеснителност, притеснителност
güzel-lik – красота utangaç-lık – срамежливост
hovarda-lık – разточителство uzak-lık – дистанция
iyimser-lik – оптимизъм uzun-luk – дължина
kaba-lık – грубост vatansever-lik – патриотизъм
karamsar-lık – песимизъм vurdumduymaz-lık – безсърдечност, безстрастие
kararlı-lık – решителност yakın-lık – близост
kararsız-lık – колебание, несигурност, нестабилност yalnız-lık – самота
kepaze-lik – позор, скандал yaşlı-lık – старост
kibar-lık – доброта, учтивост yok-luk – бедност, отсъствие, несъществуване
kira-lık – отдаване под наем yüksek-lik – висота

3. Наставки добавяни към корен на глагол за образуване на съществително име„-i“, „-im“, -ik”, “-gi”, “-eç”, “-ey”, „-e.cek“, „-mek“, „-me“, „-ce“, „-in.ti“, „-iş“,”-r”, “mış

[i, ı, ü, u]

aç-ı – ъгъл, гледна точка güldür-ü – комедия
art-ı – пулс kok-u – миризма, аромат
başar-ı – успех kork-u – страх
bat-ı – запад koş-u – тичане
böl-ü – делено, знак за деление, наклонена черта ölç-ü – мярка, размер
çarp-ı – кръст, знак за умножение öl-ü – мъртвец, покойник, труп
çat-ı – покрив ört-ü – покривало
dinlet-i – концерт sor-u – въпрос
diz-i – низ, верига, сериал, последователност tak-ı – бижутерия, накити
doğ-u – изток tart-ı – везна
dürt-ü – стимул, импулс yap-ı – строене, правене
duy-u – сетиво yat-ı – лягане
gez-i – пътуване, пътешествие yaz-ı – писмо, текст
göm-ü – съкровище yet-i – способност

-İM

[im, ım, üm, um, em, am]

açıl-ım – изясняване на някаква тема geril-im – напрежение
ak-ım – настояще, текущо giy-im – облекло
al-ım – поръчка gözle-em – наблюдение
al-ım, sat-ım – покупка, продажба iletiş-im – комуникация
anla-am – значение karış-ım – намеса, бъркане в чужди работи
benzeş-im – подобие, прилика kavra-am – понятие, концепция
biliş-im – инфоматика kıy-ım – клане
çal-ım – финт öl-üm – смърт
çek-im – привличане salk-ım – струпване
çiz-im – рисуване say-ım – преброяване
çöz – решение seç-im – избор
de-(y)-im – изразяване sür-üm – версия, издание
dene-(y)-im – опит tasar-ım – дизайн, декорация
denkle-em – уравнение tüket-im – потребление
devin-im – движение üret-im – продукция
dön-em – период uy-um – съответствие
dönüş-üm – трансформация yaklaş-ım – приближаване
ekle-em – присъединяване yalıt-ım – изолация
geç-im – преживяване, нещо е преминало yatır-ım – инвестиция
geliş-im – развитие yık-ım – бедствие, разрушение

-İK

[ik, ık, ük, uk, ek, ak]

aksır-ık – кихане kapa-ak – капак
art-ık – вече, занапред kay-ak – ски
bat-ık – потъване, потапяне kay-ık – лодка
belle-ek – памет kayna-ak – източник, извор, произход
ben-ek – петно, точица, луничка kaz-ık – кол, прът
bulaş-ık – мръсни чинии kes-ek – буца пръст, чим
çatla-ak – цепнатина kes-ik – рязане
çık-ık – разместване öksür-ük – кашлица
çiz-ik – драскотина ölç-ek – скала за измерване
çürü-ük – гниене saç-ak – бретон
dayan-ak – подкрепа, подпора tapın-ak – храм
del-ik – дупка tara-ak – гребен
dene-ek – експериментален обект или животно tekerle-ek – колело
dön-ek – изменник tükür-ük – плюене, слюнка
döşe-ek – матрак, дюшек uç-ak – самолет
düzen-ek – механизъм, устройство, приспособление yama-ak – помощник, упълномощено лице
ele-ek – сито, решето, цедка yan-ak – буза
eş-ik – праг yar-ık – пукнатина, цепнатина на земята, на път, на дърво
gevşe-ek – хлабав, отпуснат, свободен yat-ak – легло
kaç-ak – беглец yırt-ık – цепнатина на дреха

-Gİ

[gi, gı, gü, gu, ki, kı, kü, ku]

al-gı – възприятие kork-ku – страх
as-kı – закачлка kur-gu – измислица, спекулация
at-kı – шал ol-gu – факт
bas-kı – натиск ör-gü – плетиво
bit-ki – билка sar-gı – бинт, превръзка
bul-gu – откриване, намиране say-gı – уважение
çal-gı – музикален инструмент ser-gi – изложба, изложение, представяне
çiz-gi – линия sev-gi – любов, обичане
coş-ku – ентусиазъм, еуфория sez-gi – предчувствие, интуиция
der-gi – списание, журнал sor-gu – разпит
diz-gi – композиция, набор sür-gü – резе, мандало, ключалка, болт
dol-gu – пълнеж tep-ki – реакция, отговор
duy-gu – чувство tut-ku – страст, амбиция
et-ki – впечатление ver-gi – такси, налози, данъци
ez-gi – мелодия vur-gu – ударение, акцент
gör-gü – грация, елегантност yanıl-gı – грешка, заблуда
gör-gü – добри маниери yar-gı – присъда
iç-ki – алкохолно питие yaz-gı – карма, съдба
kat-kı – принос, помощ yer-gi – сатира
kes-ki – длето yet-ki – власт

-EÇ

[eç, aç]

ayır-aç – разделител sür-eç – процес, процедура
deme-eç – заявление, декларация tık-aç – запушалка, тапа, стопер

-EY

[ey, ay]

dene-ey – експеримент, опит yap-ay – изкуствен, неестествен, фалшив
ol-ay – случай, събитие yat-ay – хоризонтален
uza-ay – космос yüz-ey – повърхност

-İ.Cİ

[i.ci, ı.cı, ü.cü, u.cu]

al-ı.cı – получател kal-ı.cı – траен, постоянен, устойчив
bak-ı.cı – гледач koş-u.cu – бегач
bebek bak-ı.cı – детегледач sat-ı.cı – продавач
böl-ü.cü – сепаратист, разделител tara-(y)-ı.cı – скенер
dinle-(y)-i.ci – слушател tut-u.cu – консерватор
doyur-u.cu – задоволен, удовлетворен yaz-ı.cı – принтер
inandır-ı.cı – достоверен, убедителен yüz-ü.cü – плувец

-E.CEK

[e.cek, a.cak]

çek-e.cek – обувалка sil-e.cek – почистваща кърпа
gel-e.cek – бъдеще yak-a.cak – гориво

-MEK

[mek, mak]

çak-mak – запалка kay-mak – сметана
ek-mek – хляб ye-mek – ядене

-ME

[me, ma]

yüz-me – плуване dondur-ma – сладолед
kıy-ma – кайма dol-ma – пълнен зеленчук с ориз или друго
kaz-ma – кирка dene-me – есе, опит, проба
kavur-ma – пържене bas-ma – щампа
in-me – удар, инсулт aydınlan-ma – просвета, осветеност
döv-me – татуировка as-ma – лоза

-CE

[ce, ca]

bil-me-ce – загадка, гатанка düzme-ce – подправен фалшив лъжлив
çekme-ce – чекмедже eğlen-ce – забавление,
düşün-ce – мисъл gülme-ce – комедия

-İN.Tİ

[in.ti, ın.tı, ün.tü, un.tu, en.ti, an.tı]

ak-ın.tı – течение, поток il-in.ti – връзка
al-ın.tı – цитат kal-ın.tı – остатък, останка
bağla-an.tı – връзка, линк kaşı-ın.tı – сърбеж
bekle-en.ti – очакване kaz-ın.tı – останки
bula-an.tı – колебание, опасение kes-in.ti – изваждане, спиране, прекъсване
bul-un.tu – находка, намерена вещ, антика kır-ın.tı – троха, среда на хляб
çarp-ın.tı – пулсация, туптене kur-un.tu – неоснователно подозрение
çık-ın.tı – издутина, изпъкналост rastla-an.tı – съвпадение
çök-ün.tü – развалина, руина, отломки salla-an.tı – тръс, тресене
dök-ün.tü – отпадък, остатък, боклук sapla-an.tı – мания, фикс идея, обсебване
ekle-en.ti – добавка, допълнение sık-ın.tı – скука, отегчение
es-in.ti – бриз sız-ın.tı – изпускане, изтичане
gez-in.ti – разходка söyle-en.ti – слух, мълва
gir-in.ti – вдлъбнатина tak-ın.tı – фиксация, мания
gör-ün.tü – изображение topla-an.tı – събрание

-İŞ

[iş, ış, üş, uş]

ak-ış – плавност, гладкост gel-iş – пристигане, идване
al-ış ver-iş – пазаруване gir-iş – вход, влизане
anla-(y)-ış – разбирателство git-iş – отиване, заминаване
at-ış – хвърляне, изхвърляне görün-üş – изглед, външност, изглеждане
bak-ış – поглед gör-üş – мение, как гледаш на нещо, гледна точка
bekle-(y)-iş – чакане gör-üş birliği – споразумение, консенсус
benze-(y)-iş – прилика, подобие haykır-ış – писък, вик
bul-uş – откритие kaç-ış – бягство
çık-ış – изход, излизане kapan-ış – затваряне
çök-üş – припадане kurtul-uş – освобождаване, спасяване
davran-ış – поведение, държание kurul-uş – създаване
diren-iş – съпротива, неподчинение sat-ış – продажба
diril-iş – възкресение, възраждане sür-üş – шофиране
dizil-iş – последователност, поредица tüken-iş – изтощение
dokun-uş – докосване yakar-ış – обжалване, апел
dön-üş – връщане yalvar-ış – умоляване
dur-uş – позиция yüksel-iş – възход, растеж
düş-üş – упадък, падане yürü-(y)-üş – ходене

-R

[-er, -ar]

böceksav-ar – препарат против насекоми kasetçal-ar – магнетофон
çiz-er – художник yaz-ar – писател

-MIŞ

[-mış, miş, muş, müş]

dolmuş – маршрутно такси geçmiş – минало
Упражнения
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: