Наставки/Ekleri – Упражнения – Отговори

 1. В кое от изреченията не е употребена наставка за притежание?
 • Şeytan gibi bir çocuktu, çok yaramazdı.
 1. В кое от изреченията е употребена дума с наставка за дателен падеж?
 • İnsan olarak daha gamlı bir hale geldi.
 1. При коя от подчертаните думи има присъединена различна от присъединената към останалите думи видоизменяща наставка?

Büyücülüğün, hatta en hafif şeklinin bile baş düşmanıydı.

 1. Коя от подчертаните наставки има различна функция от останалите?

Günden güne daha ciddi daha sert tavırlar takınıyordum.

5. В коя от подчертаните думи има наставка за спрежение на глагол? Aşağıda altı çizili kelimelerin hangisinde fiil çekim eklerinden biri vardır?

Demedim mi sana arkadaş?

6. В кое от изреченията наставката “-ım” е използвана като лично окончание присъединено към глагол?

 • Ben de oymalı meşe ağacından yapılmış koltuğuma oturdum.

7. В кое от изречението е използвана наставка за множествено число на съществително име?

 • Fakat buluşları çok sönüktü.

8. Коя от подчертаните наставки не е наставка за притежание?

Donanma ateşinde arta kalan yarı yanmış odunları ayaklarıyla itiyorlar.

9. В кое от следните изречения не е използвана никаква дума със словообразуваща наставка?

 • Esnaf, dükkanlarının önüne çıkmış, sohbet ediyor.

10. В кое от следните изречения е използвана дума с повече от една видоизменяща наставка?

 • Bu küçücük odayı yaptırarak onun içine kapanmıştı.

11. В коя от подчертаните думи има повече словообразуващи наставки отколкото в останалите?

Yakalananlar hemen mahkemeye götürülür, kendilerinden para cezası alınırdı.

12. В кое от изреченията са използвани наставки за множествено число, за падеж и за притежание?

 • Eda’nın kurdelelerinden birkaç tanesi, birkaç damla kan ve teke tezekleri bulunmuş.
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув