Продължете към съдържанието

Образуване на подчинени изречения (Yan tümcelerin oluşturma)

Подчинените изречения са част от  сложните изречения и тяхната функция е да допълват информацията за главното изречение (подчиняват му се), но не могат да съществуват самостоятелно. Подчинените изречения се свързват с главното изречение и помежду си чрез различни съюзинаречия и въпросителни местоимения играещи ролята на съюзи между отделните изречения и поясняват сказуемото в главното изречение по отношение на време, място, начин, количество, цел, условие или други възможни обстоятелства.

Различните видове подчинени изречения в турския език могат да се образуват с помощта на причастия и деепричастия, на отглаголни съществителни имена или с желателно – условно наклонение на глагола:

Подчинени изречения, образувани с причастия и деепричастия

Подчинени изречения, образувани с отглаголни съществителни имена

Подчинени изречения, образувани с желателно – условно наклонение на глагола

 

Подчинени изречения образувани с причастия и деепричастия

Причастието означава признак, качество и се използва като прилагателно име или като наречие в изречението.

Деепричастието обяснява начина на извършване на действието в главното изречение и не може да има извършител на действието различен от този в главното изречение. Деепричастието изразява винаги съпътстващо действие, което протича едновременно с основното действие в главното изречение.

Подложно изречение е един разширен, превърнал се в самостоятелно изречение подлог („подложно“ идва от „подлог“).

  • Който не работи, не трябва да яде.  → не трябва да яде – главно изречение;  Кой не трябва да яде? – Който не работи – подлог (в случая – подложно изречение).

Подчинени подложни и допълнителни изречения образувани с причастия и деепричастия

Подчинени подложни и допълнителни изречения в турския език могат да се образуват:

  1. С причастията „-DIgI“ и „-AcAgI“

Когато глаголът в изречението е в страдателен залог или ролята на глагол изпълняват думите „belli“, „malum“, „var“, „açık“ и др., за образуване на подложни и допълнителни изречения  причастията „-DIgI“ и „-AcAgI“ не приемат наставки за падежи.

  • Onun geleceği belli degil. – Не се знае дали той ще дойде.
  • Onun o kadar büyük olmadığı zannediliyor. – Смята се, че той не е толкова голям.
  1. С причастията „-DIgI“ и „-AcAgI“ с наставки за винителен падеж

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати