Продължете към съдържанието

Онлайн курс по турски език за напреднали (A2)

Научете турски език с нас! Спестете усилия и време с нашите онлайн курсове по турски език! Ние Ви помагаме да можете!

Добре дошли във втората част на нашия онлайн курс за самообучение по турски език!

Онлайн курсът по турски език за напреднали (A2) на Uchaturski.com е предназначен за онези от вас, които са преминали началния етап на обучение по турски език, който включва нивото за начинаещи по турски език A1 и са усвоили лексиката и граматиката в този курс.

Във  всеки един от нашите онлайн уроци по турски език първо, въвеждаме нова граматична или структурна тема, след която е представена тематична лексика. Следва поредица от текстове за четене – или художествена литература, базирана на турски или нетурски източници, или нехудожествена литература, като към всяка част за четене има речник с непознатите думи. И накрая има упражнения, базирани на турската граматика научена урока, както и преглед на новите турски думи. Частите за четене са адаптирани за съответното ниво на изучаващите турски език, като идеята е да се научат повече думи по интересен начин.

Всеки един от уроците по турски език на Uchaturski.com следва логически предходния урок като граматика и лексика. Когато учите, малко по малко усвоявате нови знания, затвърждавате наученото и гарантирано напредвате. Всяка нова дума ще помогне за това!

С всеки един от уроците ни ще надграждате знанията си и ще имате възможност да ги упражнявате в удобно за вас време и място, като сами планирате времето си за учене. През цялото време на обучението си ще имате възможност за консултации с нас в нашата Специализирана група за взаимопомощ при изучаване на турски език, достъпна само за потребители с активен абонамент, в която можете както да поставите и обсъдите с нас всеки възникнал въпрос, така и да срещнете съмишленици!

Онлайн курса за напреднали по турски език (A2) е част от Абонамента за Uchaturski.com. Освен достъп до онлайн курсовете ни, Абонаментът ви  осигурява и неограничен достъп до всички ресурси на сайта – двуезичен турско-български и българско-турски речник, подробно обяснени граматични правила с множество примери, упражнения по турски език с отговори към тях, а в края на курса ни ви предлагаме и турски разговорник по теми и възможност да преминете и онлайн тест за получаване на Сертификат за владеене на турски език (A2).

По време на онлайн курса за начинаещи по турски език ще научите около 2 500 думи и изрази, които са включени и в над 180 упражнения по турски език и множество текстове за четене и адаптирани книги на турски език, а темите по турска граматика в курса за ниво А2 включват:

 • Думи за измерване в турския език, Прилагателни имена, образувани с наставка „-sİz“, Съществителни имена, образувани с наставка „-(y)AcAk“, Причастие „-(y)АcAK“, Противоположни прилагателни имена, Думи за количество в турския език
 • Минало неопределено време „-mİş“ в турския език, Наставката „-lİk“ в турския език, Прилагателни имена, образувани от съществителни имена с наставка „-lİk“, Съществителни имена, образувани от прилагателни имена с наставка „-lİk“, Съществителни имена, образувани от други съществителни имена с наставка „-lİk“, Именни словосъчетания (съединения) с наставка „-lİk“
 • Степенуване на прилагателните имена, Причастие „-Dİk”, Причастие „-DİĞİ”, Глаголи за физическо и емоционално състояние, Отглаголни съществителни имена с наставка „-mAk“, Отглаголни съществителни имена с наставка „-mA“, Ударение при отглаголните съществителни имена
 • Падежни форми на отглаголните съществителни имена, Отглаголни съществителни имена с наставка „-mA“ във винителен падеж, Глаголи, изискващи отглаголно съществително име с наставката „-mA“ във винителен падеж, Глаголи, изискващи отглаголно съществително име с наставка „-mA“ в дателен падеж
 • Съюз „ki“ в турския език, Наставка „-ki“ в турския език, Съществителни имена в местен падеж с наставката „-ki”, Именни словосъчетания за местоположение с наставката „-ki“, Повелително-желателно наклонение
 • Деепричастие „-(y)İncE“, Деепричастие „-DİĞİndE“, Деепричастие „-ken“, Наставка „-(y)ken“, Сложни глаголни времена в турския език, Сегашно-бъдеще (широко) историческо време – „-rdİ”, Преходни и непреходни глаголи в турския език, Двойки думи, описващи противоположни понятия
 • Отглаголни съществителни имена с наставката „-İş“, Наложително наклонение в турския език, „Трябва да…“ в турския език, „Трябва да…“ с употреба на „gerek“ и „gerekmek“, Следлог „-dAn beri“ и наставка „-dIr“, Следлози „-A dek“ и „-A kadar“, Употреба на следлози за изказване на часове, Употреба на следлози за изказване на дни, месеци и сезони
 • Залог на глагола. Деятелен и страдателен залог, Циркумфлексно ударение в турския език, Съществителни имена производни на глаголи, Употреба на наставката „-sIn“ в турския език, Желателно-условно наклонение, Глаголи, образувани с наставка „-lA“
 • Причастие „-An“, Наставки за образуване на глаголи „-lА“ и „-lАn“, Комбинирана наставка „-sAnA/-sAnIzA”, Комбинирано минало глаголно време „-mIştIr“, Сегашно продължително време „–mAktA“, Минало продължително време „–mAktAydI“, Минало неопределено продължително време „–mAktAymIş“, Деепричастие „-Ip“
 • Минало определено (свършено) историческо време „DI(y)dI“, Минало неопределено време, за което сме чули от друг „mIşmIş“, Минало неопределено историческо време „mIştI“, Деепричастия „-DIktAn sonra“ и „-mАdАn önce“, Синтаксис на изречението при употреба на глаголи в сложни глаголни времена, Наречия за време
 • Бъдеще историческо време „AcAktI“, Спрежение на глагола в сложни глаголни времена, Допълнителни употреби на множествено число, Наставки „-gil“ и „-giller“,  Изказване на процент на турски език
 • Идиоматични глаголи, образувани с притежателни именни словосъчетания, Синоними в турския език, Видове глаголи според местоимението в изречението, Изрази, които се употребяват с притежателно местоимение

След завършване на онлайн курса по турски език за напреднали (A2) на Uchaturski.com вие ще:

 • Разбирате общи изрази по общи теми като семейство, пазаруване, работа и т.н.
 • Говорите за ежедневни теми с прости фрази.
 • Разказвате за себе си, ще описвате ситуации.

В онлайн курса по турски език за напреднали (A2) на Uchaturski.com  ще наблегнем в по-голяма степен на разширяване на знанията при научаване на нова лексика и на разяснения при нейната употреба в ежедневния турски език. В много по-голяма степен е застъпено четенето и разбирането на текстове, които представят различни ситуации от живота.

Уроците в Онлайн курса по турски език за напреднали (A2) на Uchaturski.com са част от Абонамента за Uchaturski.com. Ако имате въпроси или нужда от помощ свържете се с нас чрез формата за контакт или през нашата страница във Facebook – Uchaturski.com – Уча турски език