Продължете към съдържанието

Онлайн курс по турски език за начинаещи (А1)

Научете турски език с нас! Спестете усилия и време с нашите онлайн курсове по турски език! Ние Ви помагаме да можете!

Този онлайн курс по турски език е предназначен за абсолютно начинаещи в изучаването на турски език. Започвайки от азбуката, плавно и постепенно, стъпка по стъпка ще напредвате научавайки нови граматични правила, изцяло обяснени на български език, ще научите много нови думи и ще развиете основни комуникативни умения. През цялото време на обучението си ще имате възможност за консултации с нас в нашата Специализирана група за взаимопомощ при изучаване на турски език, достъпна само за потребители с активен абонамент, в която можете както да поставите и обсъдите с нас всеки възникнал въпрос, така и да срещнете съмишленици!

Във  всеки един от нашите онлайн уроци по турски език първо, въвеждаме нова граматична или структурна тема, след която е представена тематична лексика. Следва поредица от текстове за четене – или художествена литература, базирана на турски или нетурски източници, или нехудожествена литература, като към всяка част за четене има речник с непознатите думи. И накрая има упражнения, базирани на турската граматика научена урока, както и преглед на новите турски думи. Частите за четене са адаптирани за съответното ниво на изучаващите турски език, като идеята е да се научат повече думи по интересен начин.

Всеки един от уроците по турски език на Uchaturski.com следва логически предходния урок като граматика и лексика. Когато учите, малко по малко усвоявате нови знания, затвърждавате наученото и гарантирано напредвате. Всяка нова дума ще помогне за това!

Онлайн курса за начинаещи по турски език е част от Абонамента за Uchaturski.com. Освен достъп до онлайн курсовете ни, Абонаментът ви  осигурява и неограничен достъп до всички ресурси на сайта – двуезичен турско-български и българско-турски речник, подробно обяснени граматични правила с множество примери, упражнения по турски език с отговори към тях, а в края на курса ни ви предлагаме и турски разговорник по теми и възможност да преминете и онлайн тест за получаване на Сертификат за владеене на турски език (А1).

По време на онлайн курса за начинаещи по турски език ще научите около 1 700 думи и изрази, които са включени и в над 330 упражнения по турски език и множество текстове за четене и диалози на турски език, а темите по турска граматика в курса за ниво А1 включват:

 • Турската азбука, Гласни и съгласни звукове в турския език, Лични местоимения, Притежателни местоимения, Множествено число, Вокална хармония, Хармония на съгласните звукове
 • Окончания за притежание, Показателни местоимения, Прилагателни имена
 • Въпроси и въпросителни думи, Съюз “da/de”, Местен падеж в турския език, Наречия за място, Цветовете, Окончания за притежание
 • Има – няма на турски език, Думи и въпроси за количество, Родителен падеж, Притежателни съединения, Цифри и числа
 • Повелително наклонение, Сегашно време „YOR”, Инфинитив на глагола в турския език, Отрицанията в турския език, Време и дати, Обръщения в турския език, Произношение на турски език, Описателни съединения – Изафет
 • Спомагателен глагол “Etmek”, Дателен падеж в турския език, Глаголът „съм“, Наставка „-dir”, Ударение в турския език, Отделителен падеж в турския език, Минало определено (свършено) време – „-di”
 • Наречия, Сегашно историческо време „–yordu“ , Лични окончания, Тройна наставка „-mesini / -masını“, Винителен падеж в турския език, Семейни наименования на турски език, Изразяване на времето. Разписание и разговорен стил.
 • Бъдеще време – „-acak/ecek”, Дните от седмицата на турски език, Съюзи „yoksa“ – „ya da“ – „veya“, Плодове и Зеленчуци, Наставка „-li/ -lı/ -lü/-lu“, Наставка „-istan“ в турския език
 • Сегашно-бъдеще (широко) време “-r”, Изказване на учтива молба, Наставки и окончания след буква с циркумфлексно ударение, Спомагателен глагол „Оlmak“, Наречия за място и посока, Съюз/следлог „с, със“ – „ile (-le / -la)”
 • Повелително-желателно наклонение, Числителни редни имена, Месеците и Сезоните, Глагол „Мога да…“ в турския език, Членове на семейството, Умалителни имена в турския език
 • „Трябва да…“ и „Длъжен съм“ в турския език, Преходни и непреходни глаголи, Абревиатури в турския език, Глаголът „съм“ под условие и глаголни времена под условие, Форми на глагола, Идиоми в турския език
 • Неопределителни и обобщителни местоимения, Неопределителни местоименни наречия, Следлози в турския език, Съюз/следлог „ile (-le/-la)“ в комбинация с въпросителни думи и местоимения, Посоките на света, Местоположения на турски език, Множество от наставки, Отглаголни съществителни имена с наставката –iş, Отпадане на гласни звукове

След завършване на онлайн курса по турски език за начинаещи на Uchaturski.com, вие ще:

 • използвате свободно ежедневни изрази и основни фрази в комуникацията си на турски език
 • ще структурирате граматически и лексикално правилен изказ
 • ще представяте себе си или другиго
 • ще задавате и отговаряте на въпроси по теми като местоживеене, приятели и семейство, притежание
 • ще разбирате турска писмена и говорна реч

След завършване на нашия онлайн курс за самообучение за начинаещи по турски език имате възможност да преминете и онлайн тест за получаване на Сертификат за владеене на турски език – А1. Онлайн тестът за Сертификат по турски език е комплексен и покрива широк спектър от знания и умения – речников запас, граматични конструкции, съгласуване на глаголни времена в турския език и други.

Първият урок в онлайн курса по турски език на Uchaturski.com за начинаещи (А1) е общодостъпен, а останалите уроци са част от Абонамента за Uchaturski.com. Ако имате въпроси или нужда от помощ свържете се с нас чрез формата за контакт или през нашата страница във Facebook – Uchaturski.com – Уча турски език