Продължете към съдържанието

За турския език

Турският език принадлежи към езиковото семейство на тюркските езици и е най-разпространеният тюркски език в света, който се говори от над 70 милиона души, живеещи предимно в Република Турция и на Балканите. Той е официалният език на Турция и един от двата официални езика на Кипър. Като език на диаспора се говори в редица страни на всички континенти и има множество диалекти, като съвременният книжовен турски език се основава на диалекта, говорен в Истанбул.

Ако желаете да изучавате турски език, може да направите това с нашите Онлайн курсове по турски език и да вземете вашите Сертификат за владеене на турски език (A1), Сертификат за владеене на турски език (A2). Турският език е изключително пъстър и в него поздравите в общуването и изразите на вежливост заемат изключително важно място. 

След краха на Османската империя, в Турция е проведена езикова реформа, като османският турски език е заменен от съвременната турска азбука – вариант на латиницата, близка до френското изписване и съдържаща 29 букви, от които 21 съгласни звукове и 8 гласни звукове.

Характерни особености на турския език са вокалната хармония, хармонията на съгласните звукове, отпадането на гласни и на съгласни звукове, свързващите съгласни звукове и широко разпространения процес на добавяне на наставки и окончания към корена на думата  при словообразуването. Например съществителното име bankacı (банкер) се образува от съществителното име „banka“ (банка) с помощта на словообразуващата наставка „-çi“, а съществителното име bilgin (учен) се образува от корена на глагола „bilmek” (зная) с помощта на словообразуващата наставка „-gin“. Словообразуващите наставки в турския език са многофункционални и нееднозначни. Например наставката за отделителен падеж „-dan / -den“, се използва за покаже „отделяне“ на един предмет от друг (masadan – от масата, evden – от къщата), но също може и да показва и причинно-следствена връзка (Murat hastalıktan zayıfladı. – Мурат отслабна поради болестта).

В турския език често няма ясна разлика между различните части на речта. В изречението „Ben tatlı yemeyi sevmem” (Не обичам да ям сладко) думата „tatlı“ е съществително име, в изречението „Sen çok tatlı çocuksun!” (Ти си много сладко дете) е прилагателно име, а в изречението „Çok tatlı konuşuyorsunuz.“ (Много добре (сладко) говорите) е наречие за начин.

Обичайният словоред в турския език е подлог-допълнение-сказуемо и в този ред се образуват всички турски изречения. Друга особеност на езика е отсъствието на граматични родове, така че всяка дума може да бъде употребявана както за мъже, така и за жени.

С помощта на Uchaturski.com ще се запознаете с правописа и пунктуацията в турския език, с граматиката на езика, с изговарянето на числата на турски език – първото, което научава всеки от нас независимо в коя част на света се намира, начините за изказване на часовете, цветовете, сезоните, месеците и дните. Ще разберете как да изговаряте на турски език имената на държавите и националностите по света, посоките на света, планетите в Слънчевата система. Ще се запознаете с най – разпространените мъжки и женски турски имена, както и техните съкратени варианти. Ще научите кои са членовете на семейството , професиите и  частите на тялото на турски език. 

Турско-българският и българо-турски онлайн речник на Uchaturski.com ви осигурява достъп до над 12 000 значения, синоними и онлайн преводи на турски думи и изрази, който са най-често използвани в ежедневното общуване на турски език. Турските думи и турските изрази с превод на български език са подредени по азбучен ред на турски език, а в онлайн речника на Uchaturski.com може да търсите думи и изрази двуезично – на турски език или на български език. В нашия турско-български и българо-турски онлайн речник ще отриете множество значения на турски думи и изрази, които не се обхващат от наличните онлайн преводачи и речници, например Google Translate, който е полезен при превод на „прости“ думи от турски на български език или обратно, но чиито обем от преводни значения на една турска дума е ограничен. Например турската дума „yüz“ може да означава числото сто, лице, глагол „плувам“ в заповедна форма. При превод на думата в онлайн преводача Google Translate, тя се превежда само с едно множеството си значенията. В турския език лексикалното значение на една дума би могло да бъде променено изцяло само с добавяне или премахване на една буква от думата, което не се улавя от онлайн преводачите на турски език.

Всички застъпени и обяснени граматични правила, обхващащи широк спектър от турската граматика, са систематизирани и групирани по теми с цел по – лесно откриване на необходимата информация, обяснени кратко и ясно на български език и подкрепени с примери и упражнения към всяка тема, така че те лесно да бъдат запомнени и употребявани. Ще научите повече за местоименията, падежите, глаголните времена в турския език, както и за всички части на речта в турския език  съществителните именаприлагателните именаглаголитенаречиятасъюзите, следлозитепричастията, деепричастията ,несамостойните думи и междуметията. 

Може да видите и практическото приложение на граматическите правила в турския език в различни видове кратки и несложни турски текстове, в това число – Текстове за четене  на турски езикТекстове на турски песниТекстове на турски готварски рецепти, които са на ваше разположение в секцията за Текстове на Uchaturski.com.

В Блога на Uchaturski.com ще откриете съдържание, посветено на особеностите на турския език, на културата  и традициите в Турция, на местните хора и начинът им на живот, на историята на Турция, на нейните кулинарни съкровища, на забележителностите  в Турция, на турските обичаи и нравите в Турция. Предлагаме ви един различен поглед върху турската култура с нашите истории, свързани с интересни факти, нови места и всякаква любопитна информация свързана със страната и езика.

В секцията за Често задавани въпроси ще откриете отговорите на различни въпроси на всякакви теми свързани с турския език, а ако не намерите отговор на вашия въпрос, може да ни попитате чрез нашата форма за контакт

Пожелаваме ви приятно и ползотворно време с нас!