Продължете към съдържанието

Отглаголни съществителни имена (Fiilimsiler)

В турския език има специална граматична група от думи, наречена отглаголни съществителни имена, които най – общо казано “опредметяват” действието, като го превръщат от глагол в съществително име. Отглаголните съществителни имена са нелични глаголни форми, които са като всички останали съществителни имена, но се образуват от глаголи и се използват за образуване на подчинени изречения.

Упражнения

Отглаголни съществителни в пълен инфинитив на глагола -mAk

Отглаголни съществителни с пълен инфинитив на глагола, които имат положителна форма (-mak, – mek) и отрицателна форма (-ma-mak, -me-mek). Отглаголните съществителни имена с пълен инфинитив могат да заместват подлога или допълнението в изречението, към тях НЕ СЕ добавят окончания за притежание, те са общовалидни, отнасят се до всяко едно лице или предмет:

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати