Отпадане на съгласни звукове/Ünsüz düşmesi – Упражнения – Отговори

  1. Как се изменят думите при присъединяване на наставката за умаляване на прилагателни имена “-cık, -cik, -cuk, -cük, -çık, -çik, -çuk, -çük”

Küçücük, minicik, ufacık, sıcacık, alçacık

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув